Změna č.2 ÚPO D. Morava | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Změna č.2 ÚPO D. Morava

Změna č. 2 územní plán obce Dolní Morava byla vydána formou opatření obecné povahy zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 18.12.2008. Změna č. 2 územního plánu řeší změnu lokality v katastrálním území Velká Morava.

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky