Voličské průkazy | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Voličské průkazy

Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018

O vydání voličského průkazu může volič požádat ode dne vyhlášení voleb, tedy od 28. srpna 2017 u obecního úřadu příslušného dle místa trvalého pobytu voliče:

  • OSOBNĚ, nejpozději do 10. ledna 2018, do 16:00 h
  • PÍSEMNĚ, nejpozději  do 5. ledna 2018

Žádost zaslaná v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče (pokud je podpis ověřen u správního úřadu, správní poplatek se neplatí). Žádost lze zaslat také prostřednictvím datové schránky voliče.

Voličský průkaz lze převzít  nejdříve 28.12.2017, a to:

  • osobně voličem
  • osobou, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu
  • zasláním na adresu uvedenou v žádosti

Případné druhé kolo volby prezidenta konané 26. a 27. ledna 2018

O vydání voličského průkazu může volič požádat opět u obecního úřadu příslušného dle místa trvalého pobytu voliče:

  • OSOBNĚ, nejpozději do 24. ledna 2018, do 16:00 h
  • PÍSEMNĚ, nejpozději  do 19. ledna 2018

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby prezidenta.


Podrobné informace k nadcházejícím volbám (případně je najdete na tomto webu v sekci INFORMACE » Volby 2018 )

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky