VOLBY 2018 | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

VOLBY 2018

Volby do zastupitelstev obcí

Povinně zveřejňované informace, vzory kandidátních listin, petice, prohlášení kandidáta atd. - jsou umístěny níže pod textem.

Aktuální informace:

Školení předsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí se bude konat dne 18.09.2018, od 08:30 hodin, v zasedací místnosti budovy MěÚ Králíky, Karla Čapka 316 (tzv. „Bílý dům“), II. patro. Účast určených členů okrskových volebních komisí je povinná. V případě neúčasti je poměrnou částí krácena vyplácená odměna.

Kontakty na organizačně-technický tým zajišťující volby:
Ing. Miroslav Macháček, tel. +420 465 670 871, e-mail: m.machacek@kraliky.eu
Bc. Světlana Vogelová, tel. +420 465 670 872, e-mail: s.vogelova@kraliky.eu
Jana Krabcová, tel. +420 465 670 873, e-mail: j.krabcova@kraliky.eu

Předávání kandidátních listin – Městský úřad Králíky, odbor vnitřních věcí, Karla čapka 316 (tzv. „Bílý dům“), I. patro, možnost telefonického objednání předem na výše uvedených telefonních číslech. Kandidátní listiny včetně příloh je nutné odevzdat registračnímu úřadu nejpozději 31.07.2018 do 16:00 hodin. Doporučujeme osobní doručení zmocněncem, které umožňuje po kontrole provedení případných oprav na místě. Kontrola na místě trvá přibližně 30 minut až 1 hodinu. Ve vlastním zájmu nenechávejte doručování kandidátních listin na poslední chvíli, předejdete tím zbytečným komplikacím - případně odmítnutí kandidátní listiny jako opožděné. 

Nejdůležitější lhůty pro volební strany

Před vyhlášením voleb lze zahájit:

  • SEPSÁNÍ KANDIDÁTNÍ LISTINY + PETICE
  • SBĚR PODPISŮ POD PETICI

 Po vyhlášení voleb:

  • do 31. července do 16:00 hodin PODÁNÍ KANDIDÁTNÍ LISTINY REGISTRAČNÍMU ÚŘADU (§ 21 odst. 3 zákona o volbách)
  • od 31. července do 6. srpna - možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní listině nebo měnit jejich pořadí (§ 22 odst. 2 zákona o volbách)
  • do 13. srpna – odstranění závad na kandidátních listinách (§ 23 odst. 1 zákona o volbách) /pokud toto přichází v úvahu/
  • do 5. září - DELEGOVÁNÍ ZÁSTUPCŮ DO OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE (§ 17 odst. 2 zákona o volbách)
  • do 3. října (48 hodin před zahájením voleb) – možnost kandidátů vzdát se písemně své kandidatury (§ 24 odst. 1, 3 zákona o volbách).

Další informace k nadcházejícím volbám pro volební strany naleznete v tomto stručném manuáluUžitečné odkazy k problematice na webu ministerstva vnitra:


 

Další užitečné odkazy:

Dokumenty

Vzor - Petice (323 kB)
Vzor - Petice (21 kB)
Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky