Králíky - oficiální stránky města

Najdete nás také na Facebooku

ZASÍLÁNÍ NOVINEK

Regionální předpověď počasí

Počasí

Veřejné zakázky rok 2012 - 2014

 

Rok 2014
Název zakázky Zadavatel Platnost od Platnost do
Zateplení tělocvičny ul. 5. května, Králíky Odbor VTS 30. 6. 2014 16. 7. 2014
Výzva k podání nabídky --- Zadávací dokumentace --- Krycí list nabídky --- Subdodavatelé --- Smlouva o dílo --- Čestné prohlášení --- Požárně bezpečnostní řešení --- Dodatečné informace --- Dodatečné informace 2 --- Dodatečné informace 3 --- Smlouva o dílo 2 --- Oznámení 1 --- Oznámení 2 --- Oznámení 3 --- Oznámení 4 --- Oznámení 5 --- Oznámení 6 --- Oznámení 7 --- Smlouva o dílo --- Smlouva o dílo - přílohy
Stavební úpravy vnějšího pláště na objektu čp. 352 v Králíkách Odbor VTS 18. 6. 2014 2. 7. 2014
Výzva k podání nabídky --- Čestné prohlášení --- Krycí list nabídky --- Vyhodnocení veřejné zakázky RM
Rekonstrukce opěrné zdi u veřejných WC Králíky Odbor VTS 18. 6. 2014 2. 7. 2014
Výzva k podání nabídky --- Čestné prohlášení --- Krycí list nabídky --- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky --- Smlouva o dílo
Klub Na Střelnici Králíky – Výměna sedadel Odbor VTS 18. 6. 2014 2. 7. 2014
Výzva k podání nabídky --- Čestné prohlášení --- Krycí list nabídky --- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky --- Smlouva o dílo
Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč – Červený Potok Odbor VTS 4. 6. 2014 18. 6. 2014
Výzva k podání nabídky --- Čestné prohlášení --- Krycí list nabídky --- Dodatečná informace --- Výkaz výměr --- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky --- Smlouva o dílo --- Dodatek číslo 1 --- Příloha k dodatku
Rekonstrukce oplocení fotbalového hřiště Králíky Odbor VTS 4. 6. 2014 18. 6. 2014
Výzva k podání nabídky --- Čestné prohlášení --- Krycí list nabídky --- Dodatečná informace --- Výkaz výměr --- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky --- Smlouva o dílo
Stavební úpravy nemovitosti čp. 364 v Králíkách Odbor VTS 19. 3. 2014 2. 4. 2014
Výzva k podání nabídky --- Čestné prohlášení --- Krycí list nabídky --- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky --- Rozpočet --- Smlouva o dílo --- Dodatek číslo 1
Stavební úpravy sokolovny čp. 488 v Králíkách Odbor VTS 12. 3. 2014 16. 4. 2014
Výzva k podání nabídky --- Čestné prohlášení --- Krycí list nabídky --- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky --- Smlouva o dílo
Výměna oken a vstupních dveří na polyfunkčním domě čp. 352, Králíky Odbor VTS 5. 3. 2014 19. 3. 2014
Výzva k podání nabídky --- Čestné prohlášení --- Krycí list nabídky --- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky --- Smlouva o dílo --- Dodatek číslo 1
MĚSTO KRÁLÍKY – kanalizace a ČOV Odbor VTS 29. 1. 2014 12. 2. 2014
Výzva k podání nabídky --- Čestné prohlášení --- Položkový rozpočet --- Krycí list --- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky --- Příkazní smlouva
Rok 2013
Název zakázky Zadavatel Platnost od Platnost do
Zřízení zastávky a točny Králíky – železniční stanice Odbor VTS 3. 10. 2013 15. 10. 2013
Výzva k podání nabídky --- Průvodní zpráva --- Celková situace stavby --- Koordinační situace stavby --- Zákres do KN --- Technická zpráva --- Situace stavby --- Vzorové příčné řezy --- Situace odvodnění --- Situace dopravního řešení --- Technická zpráva POV --- Dopravně inženýrská opatření --- Krycí list výkazu výměr --- Zadání s výkazem výměr --- Desky
Nákup zemního plynu MO pro město Králíky a jeho příspěvkové organizace Město Králíky    
Písemná zpráva zadavatele --- Komoditní burza PROFIT --- Závěrkový list č. 1 --- Závěrkový list č. 2 --- Závěrkový list č. 3 --- Závěrkový list č. 4 --- Závěrkový list č. 5 --- Závěrkový list č. 6 --- Závěrkový list č. 7 --- Závěrkový list č. 8 --- Věstník veřejných zakázek
Úprava chodníků podél I/43 Králíky, průtah Odbor VTS 25. 7. 2013 6. 8. 2013
Výzva k podání nabídky --- Seznam příloh --- Desky --- Technická zpráva --- Vzorový příčný řez --- Situace --- Krycí list nabídky
Etapa 1: Krycí list rozpočtu --- Rozpočet --- Rekapitulace rozpočtu
Etapa 2: Krycí list rozpočtu --- Rozpočet --- Rekapitulace rozpočtu
Etapa 3: Krycí list rozpočtu --- Rozpočet --- Rekapitulace rozpočtu
Etapa 4: Krycí list rozpočtu --- Rozpočet --- Rekapitulace rozpočtu
Etapa 5: Krycí list rozpočtu --- Rozpočet --- Rekapitulace rozpočtu
Chodník u DVU: Krycí list rozpočtu --- Zadání
Chodník u DVU projekt: Rozpis vyměr --- Příčné řezy --- Situace --- Technická zpráva --- Vzorový řez
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Chodník a autobusový záliv u sil. I/43 v Králíkách Odbor VTS 17. 7. 2013 6. 8. 2013
Oznámení o zakázce --- Zadávací dokumentace
Rekonstrukce výtahu v budově čp. 414, Králíky Odbor VTS 11. 7. 2013 7. 8. 2013
Výzva k podání nabídky --- Krycí list nabídky --- Technický návrh rekonstrukce výtahu --- Prohlášení --- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky --- Smlouva o dílo
Nákup elektřiny NN na Komoditní burze PROFIT pro město Králíky, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost, kterou město Králíky zřídilo Město Králíky    
Písemná zpráva zadavatele --- Komoditní burza PROFIT --- Závěrkový list č. 1 --- Závěrkový list č. 2 --- Závěrkový list č. 3 --- Závěrkový list č. 4 --- Závěrkový list č. 5 --- Závěrkový list č. 6 --- Závěrkový list č. 7 --- Závěrkový list č. 8 --- Závěrkový list č. 9 --- Závěrkový list č. 10 --- Závěrkový list č. 11 --- Závěrkový list č. 12 --- Závěrkový list č. 13
MŠ Pivovarská, Králíky – rekonstrukce ústředního topení Odbor VTS 27. 6. 2013 10. 7. 2013
Výzva k podání nabídky --- Krycí list nabídky --- Soupis prací --- Prohlášení --- Oznámení o výběru --- Smlouva o dílo
Digitalizace kina Klubu Na Střelnici v Králíkách dle standardu DCI Odbor VTS 24. 6. 2013 24. 7. 2013
Výzva k podání nabídky --- Zadávací dokumentace --- Krycí list nabídky --- Čestné prohlášení k prokázání kvalifikačních předpokladů --- Seznam významných dodávek --- Výkaz výměr --- Smlouva o dílo --- Technická specifikace --- Dotaz k zadávacím podmínkám --- Dodatečné informace k zadávacím podmínkám --- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Oprava soc. zařízení - II. etapa Klubu Na Střelnici v Králíkách Odbor VTS 13. 6. 2013 3. 7. 2013
Výzva k podání nabídky --- Výkaz výměr --- Krycí list nabídky --- Prohlášení --- Oznámení o výběru --- Smlouva o dílo
Komunální zametací vůz - Město Králíky Město Králíky 12. 6. 2013 28. 6. 2013
Výzva k podání nabídky --- Krycí list nabídky --- Seznamy podle § 68 --- Čestné prohlášení k základním kvalif. požadavkům --- Seznam významných dodávek --- Kupní smlouva --- Prohlášení subdodavatele
MŠ Prostřední Lipka – oprava ústředního topení Odbor VTS 3. 6. 2013 12. 6. 2013
Výzva k podání nabídky --- Krycí list nabídky --- Výkaz výměr --- Prohlášení --- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky --- Smlouva o dílo
Oprava střechy kostela Panny Marie v Prostřední Lipce Odbor VTS 7. 5. 2013 17. 5. 2013
Výzva k podání nabídky --- Krycí list nabídky --- Rozpočet --- Prohlášení --- Oznámení o výběru --- Smlouva o dílo
Digitalizace kina Klubu Na Střelnici v Králíkách dle standardu DCI Odbor VTS 16. 4. 2013 21. 5. 2013
Výzva k podání nabídky --- Zadávací dokumentace --- Krycí list nabídky --- Čestné prohlášení k prokázání kvalifikačních předpokladů --- Seznam významných dodávek --- Výkaz výměr --- Smlouva o dílo --- Technická specifikace --- Dodatečná informace k zadávacím podmínkám --- Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
Modernizace sil. II/312 Králíky – křiž. Červený Potok, I. etapa – chodníky Odbor VTS 22. 3. 2013 9. 4. 2013
Výzva k podání nabídky --- Technicka zpráva --- Soupis prací --- Krycí list soupisu prací --- Rekapitulace soupisu prací --- Přehledná situace --- Situace průtah Králíky 1 --- Situace průtah Králíky 2 --- Vzorové příčné řezy --- Seznam příloh --- Protokol o otevírání obálek s nabídkami a jejich vyhodnocení --- Smlouva o dílo
Obnova aleje nad Hůrkou Odbor životního prostředí 28. 2. 2013 8. 3. 2013
Výzva k podání nabídky --- Zadávací dokumentace 1 --- Zadávací dokumentace 2 --- Zadávací dokumentace 3 --- Vyhodnocení veřejné zakázky RM --- Smlouva o dílo
Regenerace památné aleje ke klášteru na Hoře Matky Boží v Králíkách Odbor životního prostředí 11. 1. 2013 28. 1. 2013
Výzva k podání nabídky --- Krycí list nabídky --- Formulář pro uvedení referenčních zakázek --- Formulář pro uvedení seznamu subdodavatelů --- Formulář seznam techniků a jejich vzdělání --- Příloha č. 2 - Výkaz výměr --- Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky --- Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele --- Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů --- Vzor čestného prohlášení prohlášení § 68 odstavec 3 zákona --- Obchodní podmínky --- Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám --- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek --- Oznámení o výběru nejvhodněnjší nabídky --- Oznámení zadavatele 1 --- Oznámení zadavatele 2 --- Rozhodnutí rady města --- Smlouva o dílo --- Písemná zpráva zadavatele --- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo --- Uveřejnění skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky
Rok 2012
Název zakázky Zadavatel Platnost od Platnost do
Dodávka plynu pro město Králíky Kancelář úřadu 8. 10. 2012 18. 10. 2012
Výzva k podání nabídky --- Zápis RM spol. postup --- Zápis RM plyn a elektřina --- Přílohy --- Pravidla hodnocení --- Vyhodnocení veřejné zakázky RM --- Písemná zpráva zadavatele --- Smlouva --- Písemná zpráva zadavatele
Dodávka elektřiny pro město Králíky Kancelář úřadu 8. 10. 2012 18. 10. 2012
Výzva k podání nabídky --- Zápis RM spol. postup --- Zápis RM plyn a elektřina --- Přílohy --- Pravidla hodnocení --- Vyhodnocení veřejné zakázky RM --- Smlouva --- Písemná zpráva zadavatele
„Výměna střešního pláště na budově čp. 354“ v Králíkách Odbor VTS 6. 8. 2012 21. 8. 2012
Výzva k podání nabídky --- Výkaz výměr --- Krycí list nabídky --- Prohlášení --- Protokol o otevírání obálek s nabídkami a jejich vyhodnocení --- Smlouva o dílo
„Výměna plynových kotlů v budově čp. 414“ v Králíkách Odbor VTS 30. 7. 2012 13. 8. 2012
Výzva k podání nabídky --- Výkaz výměr --- Krycí list nabídky --- Prohlášení --- Protokol o otevírání obálek s nabídkami a jejich vyhodnocení --- Smlouva o dílo
"Oprava soc. zařízení Klubu Na Střelnici" v Králíkách Odbor VTS 28. 6. 2012 17. 7. 2012
Výzva k podání nabídky --- Výkaz výměr --- Krycí list nabídky --- Prohlášení --- Protokol o otevírání obálek s nabídkami a jejich vyhodnocení --- Smlouva o dílo
Úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Králíky UPSU 9. 3. 2012 4. 4. 2012
Výzva k podání nabídky --- Seznam podaných nabídek --- Protokol o otevírání obálek s nabídkami --- Protokol o jednání hodnotící komise --- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
Poskytnutí úvěru na přefinancování stávajících úvěrových závazků vůči bance Kancelář úřadu 25. 1. 2012 7. 3. 2012
Oznámení o veřejné zakázce --- Hodnocení plnění rozpočtu --- Rozvaha --- Výkaz zisku a ztráty --- Seznam podaných nabídek --- Protokol o otevírání obálek --- Protokol o hodnocení nabídek --- Vyhodnocení veřejné zakázky RM --- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek --- Oznámení

 

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky