Veřejné zakázky rok 2008 - 2011 | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Veřejné zakázky rok 2008 - 2011


Rok 2011
Název zakázky Zadavatel Platnost od Platnost do
Zpracování změny č. 1 územního plánu Králíky UPSU 6. 12. 2011 4. 1. 2012
Výzva k podání nabídky --- Doplnění výzvy k podání nabídky --- Seznam podaných nabídek --- Protokol o otevírání obálek s nabídkami --- Protokol o jednání hodnotící komise --- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
Dodávka zemního plynu pro město Králíky Kancelář úřadu 14. 10. 2011 31. 10. 2011
Výzva k podání nabídky --- Přílohy --- Uveřejnění informací v IS VZ US --- Pravidla hodnocení --- Výzva RM k podání nabídky --- Historie elektronické aukce --- Souhrný protokol elektronické aukce --- Oslovené firmy --- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek --- Protokol o hodnocení nabídek --- Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky --- Vyhodnocení veřejné zakázky RM
Dodávka elektřiny pro město Králíky Kancelář úřadu 14. 10. 2011 31. 10. 2011
Výzva k podání nabídky --- Přílohy --- Uveřejnění informací v IS VZ US --- Pravidla hodnocení --- Výzva RM k podání nabídky --- Historie elektronické aukce --- Souhrný protokol elektronické aukce --- Oslovené firmy --- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek --- Protokol o hodnocení nabídek --- Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky --- Vyhodnocení veřejné zakázky RM
Vodovodní přivaděč Červený Potok Odbor VTS   22. 6. 2011
Výzva k předložení nabídky --- Seznam podaných nabídek --- Rozhodnutí RM --- Smlouva o dílo
Úprava stávajících přechodů pro chodce na průtahu sil. I/43, Králíky Odbor VTS   16. 5. 2011
Výzva k podání nabídky --- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek --- Výpis z jednání RM --- Smlouva o dílo
Revitalizace tvrze Hůrka Odbor VTS   10. 5. 2011
Výzva k podání nabídky --- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek --- Výpis z jednání RM --- Smlouva o dílo --- Smlouva o dílo - dodatek č. 1 --- Smlouva o dílo – dodatek č. 2 --- Smlouva o dílo – dodatek č. 3
Rok 2010
Název zakázky Zadavatel Platnost od Platnost do
Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro území ORP Králíky Odbor VTS   8. 10. 2010
Oznámení o zakázce --- Zadávací dokumentace --- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek --- Výpis z jednání RM --- Smlouva o dílo
Opěrná zeď hřbitov Králíky Odbor VTS   25. 8. 2010
Výzva k předložení nabídky --- Rozhodnutí zadavatele --- Seznam podaných nabídek --- Výpis z jednání RM --- Smlouva o dílo
Rekonsrukce místní komunikace v obci Horní Lipka Odbor VTS   25. 5. 2010
Výzva k podání nabídky --- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek --- Výpis z jednání RM --- Návrh smlouvy o dílo --- Smlouva o dílo
Rok 2009
Název zakázky Zadavatel Platnost od Platnost do
Regenerace panelového sídliště - II. etapa Odbor VTS   29. 7. 2009
Výzva k podání nabídky --- Uveřejnění informací v IS VZ US --- Seznam podaných nabídek --- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek --- Smlouva o dílo
Vojenské muzeum Králíky Odbor VTS   18. 6. 2009
Oznámení o zadání zakázky --- Oznámení o zakázce --- Zadávací dokumentace
Cisternová automobilová sříkačka Odbor vnitřních věcí 6. 4. 2009 29. 4. 2009
Oznámení o zakázce --- Protokol o otevírání obálek --- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek --- Výpis z jednání RM --- Kupní smlouva
Rok 2008
Název zakázky Zadavatel Platnost od Platnost do
ZTV Skřivánek - 1. etapa Odbor VTS   15. 9. 2008
 

 

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky