Veřejné zakázky | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Veřejné zakázky

Rok 2018
Název zakázky Zadavatel Platnost od Platnost do
Obnova venkovního pláště kostela v Horní Lipce Odbor VTS 03.09.2018 24.09.2018
Výzva k podání nabídky  --- Čestné prohlášení  --- Krycí list nabídky  --- Zadání  --- Návrh smlouvy  --- Technická zpráva  --- Vysvětlení zadávací dokumentace  --- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Užitkové terénní vozidlo Odbor OS 14.08.2018 03.09.2018
Výzva k podání nabídky  --- Technická specifikace  --- Krycí list nabídky  ---  Základní způsobilost - Čestné prohlášení  --- Vysvětlení zadávací dokumentace  --- Vysvětlení Z.D. II  --- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Elektromobil pro město Králíky Odbor VTS 17.07.2018 30.07.2018
Výzva k podání nabídky  --- Čestné prohlášení  --- Krycí list nabídky  --- Vysvětlení zadávací dokumentace  --- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky  --- Smlouva o dílo
Obnova venkovního pláště kostela v Horní Lipce Odbor VTS 17.07.2018 06.08.2018
Výzva k podání nabídky  --- Čestné prohlášení  --- Krycí list nabídky  --- Zadání  --- Návrh smlouvy  --- Technická zpráva
Výměna oken na MŠ v obcích Červený Potok a Prostřední Lipka Odbor VTS 06.04.2018 23.04.2018
Výzva k podání nabídky  --- Čestné prohlášení  --- Krycí list nabídky  --- Soupis a specifikace oken vč. doplňků - MŠ P.Lipka  --- Soupis a specifikace oken vč. doplňků - MŠ Č. Potok  --- Dodatečná informace  --- Oznámení o výběru  --- Smlouva o dílo
Oprava střechy domu č.p. 275 na Velkém náměstí v Králíkách – zadní část Odbor VTS 12.03.2018 26.03.2018
Výzva k podání nabídky  --- Čestné prohlášení  --- Krycí list nabídky  --- Výkaz výměr  --- Oznámení o výběru  --- Smlouva o dílo


Rok 2017
Název zakázky Zadavatel Platnost od Platnost do
SANACE STROPU ZŠ čp.412, Králíky Odbor VTS 29.11.2017 18.12.2017
Výzva k podání nabídky ---  Čestné prohlášení ---  Krycí list rozpočtu ---  Dodatečná informace č.1 ---  Oznámení o výběru ---  Smlouva o dílo
Technická infrastruktura Na Skřivánku, Králíky, 1. etapa – změna Odbor VTS 22.08.2017 04.09.2017
Výzva k podání nabídky ---  Krycí list rozpočtu ---  Výkaz výměr ---  Základní způsobilost ---  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ---  Smlouva o dílo ---  Dodatek č. 1
Oprava průčelní střechy domu č.p. 275, Velké náměstí, Králíky Odbor VTS 07.03.2017 20.03.2017
Výzva k podání nabídky ---  Čestné prohlášení ---  Krycí list ---  Rozpočet / zadání ---  Dodatečná informace č.1 ---  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ---  Smlouva o dílo ---  Dodatek č.1 ke smlouvě ---  Dodatek č.2 ke smlouvě
Oprava střechy, Velké náměstí č.p. 274, Králíky Odbor VTS 07.03.2017 20.03.2017
Výzva k podání nabídky ---  Čestné prohlášení ---  Krycí list ---  Rozpočet / zadání ---  Dodatečná informace č.1 ---  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ---  Smlouva o dílo ---  Dodatek č.1 ke smlouvě ---  Dodatek č.2 ke smlouvě
Rekonstrukce bytu, Velké náměstí č.p. 366, Králíky Odbor VTS 20.02.2017 06.03.2017
Výzva k podání nabídky ---  Čestné prohlášení ---  Krycí list ---  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ---  Smlouva o dílo
 


Rok 2016
Název zakázky Zadavatel Platnost od Platnost do
Sociální terapeutická dílna Králíky Odbor VTS 07.11.2016 21.11.2016
Výzva k podání nabídky ---  Čestné prohlášení ---  Krycí list nabídky ---  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ---  Smlouva o dílo ---  Dodatek ke smlouvě o dílo č.1
Vypracování DSP a DVZ a související inženýrská činnost pro akci „Králíky - Intenzifikace ČOV Odbor VTS 13.10.2016 31.10.2016
Výzva k podání nabídky ---  Přílohy č. 1-4 výzvy ---  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ---  Smlouva o dílo
Chodník podél sil. I/43 ul. 5. května v Králíkách, I. Etapa Odbor VTS 20.9.2016 10.10.2016
Výzva k podání nabídky  ---  Čestné prohlášení ---  Krycí list nabídky  ---  Krycí list rozpočtu  ---  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky  ---  Smlouva o dílo  ---  Dodatek č. 1
Sportovní areál Králíky – modernizace kurtu Odbor VTS 6.9.2016 26.9.2016
Výzva k podání nabídky  ---  Krycí list nabídky  ---  Čestnéprohlášení ---  Souhrnná tech.zpráva ---  Krycí list rozpočtu ---  C.1 Situace širšich vztahů ---  D.1 Situace hřiště - stávající stav ---  D.2 Situace hřiště - nový stav ---  Dodatečné informace ---  Dodatečné informace č.2  ---  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky  ---  Smlouva o dílo
NOVOSTAVBA KLUBOVNY – Králíky – Červený Potok Odbor VTS 30. 8. 2016 19. 9. 2016
Výzva k podání nabídky  ---  Krycí list nabídky ---  Čestné prohlášení ---  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky  ---  Smlouva o dílo  ---  Smlouva o dílo - rozpočet
SOCIáLNí TERAPEUTICKá DíLNA KRáLíKY, ulice Příční čp. 352 v Králíkách Odbor VTS 18. 7. 2016 22. 8. 2016
Výzva k podání nabídky  ---  Krycí list nabídky ---  Čestné prohlášení ---  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Rekonstrukce bytových prostor za účelem rozšíření ZUš v Králíkách Odbor VTS 21. 6. 2016 11. 7. 2016
Výzva k podání nabídky  ---  Krycí list nabídky ---  Čestné prohlášení ---  Souhrnný list stavby 1 ---  Souhrnný list stavby 2 ---  Rozpočet elektro ---  Rozpočet plyn ---  Rozpočet vytápění ---  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ---  Smlouva o dílo
Rekonstrukce bytových prostor za účelem rozšíření ZUš v Králíkách Odbor VTS 10. 5. 2016 30. 5. 2016
Výzva k podání nabídky  ---  Krycí list nabídky ---  Čestné prohlášení ---  Souhrnný list stavby 1 ---  Souhrnný list stavby 2 ---  Rozpočet elektro ---  Rozpočet plyn ---  Rozpočet vytápění ---  Usnesení rady města
Oprava střešního pláště na budově Městského úřadu, ulice Karla Čapka čp. 316 v Králíkách Odbor VTS 15. 3. 2016 30. 3. 2016
Výzva k podání nabídky  --- Krycí list nabídky ---  Čestné prohlášení ---  Položkový rozpočet ---  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ---  Smlouva o dílo -  Dodatek smlouvy o dílo č. 1
Obnova dvorní fasády budovy Spořitelny čp. 364 v Králíkách Odbor VTS 1. 3. 2016 14. 3. 2016
Výzva k podání nabídky  --- Krycí list nabídky ---  Čestné prohlášení ---  Rozpočet s výkazem výměr ---  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ---  Smlouva o dílo --- Dodatek smlouvy o dílo č. 1
Obnova městského domu čp. 5 – Radnice v Králíkách – dvorní část Odbor VTS 1. 3. 2016 14. 3. 2016
Výzva k podání nabídky  --- Krycí list nabídky ---  Čestné prohlášení ---  Rozpočet s výkazem výměr ---  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ---  Smlouva o dílo
Zajištění činnosti energetického managementu Města Králíky Odbor VTS 12. 1. 2016 1. 2. 2016
Výzva k podání nabídky  ---   Krycí list nabídky ---  Návrh smlouvy o dílo ---  Čestné prohlášení ---  Čestné prohlášení 2015 ---  Seznam organizací ---  Seznam odběrných míst plynu ---  Seznam odběrných míst elektřiny ---  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ---  Smlouva o dílo
 

 

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky