Králíky - oficiální stránky města

Najdete nás také na Facebooku

ZASÍLÁNÍ NOVINEK

Regionální předpověď počasí

Počasí

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

 

Rok 2018
Název zakázky Zadavatel Platnost od Platnost do
Výměna oken na MŠ v obcích Červený Potok a Prostřední Lipka Odbor VTS 06.04.2018 23.04.2018
Výzva k podání nabídky  --- Čestné prohlášení  --- Krycí list nabídky  --- Soupis a specifikace oken vč. doplňků - MŠ P.Lipka  --- Soupis a specifikace oken vč. doplňků - MŠ Č. Potok  --- Dodatečná informace
Oprava střechy domu č.p. 275 na Velkém náměstí v Králíkách – zadní část Odbor VTS 12.03.2018 26.03.2018
Výzva k podání nabídky  --- Čestné prohlášení  --- Krycí list nabídky  --- Výkaz výměr  --- Oznámení o výběru  --- Smlouva o dílo


Rok 2017
Název zakázky Zadavatel Platnost od Platnost do
SANACE STROPU ZŠ čp.412, Králíky Odbor VTS 29.11.2017 18.12.2017
Výzva k podání nabídky  ---  Čestné prohlášení  ---  Krycí list rozpočtu  ---  Dodatečná informace č.1  ---  Oznámení o výběru  ---  Smlouva o dílo  ---  Dodatek ke smlouvě č. 1
Technická infrastruktura Na Skřivánku, Králíky, 1. etapa – změna Odbor VTS 22.08.2017 04.09.2017
Výzva k podání nabídky ---  Krycí list rozpočtu ---  Výkaz výměr ---  Základní způsobilost ---  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ---  Smlouva o dílo ---  Dodatek č. 1
Oprava průčelní střechy domu č.p. 275, Velké náměstí, Králíky Odbor VTS 07.03.2017 20.03.2017
Výzva k podání nabídky ---  Čestné prohlášení ---  Krycí list ---  Rozpočet / zadání ---  Dodatečná informace č.1 ---  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ---  Smlouva o dílo ---  Dodatek č.1 ke smlouvě ---  Dodatek č.2 ke smlouvě
Oprava střechy, Velké náměstí č.p. 274, Králíky Odbor VTS 07.03.2017 20.03.2017
Výzva k podání nabídky ---  Čestné prohlášení ---  Krycí list ---  Rozpočet / zadání ---  Dodatečná informace č.1 ---  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ---  Smlouva o dílo ---  Dodatek č.1 ke smlouvě ---  Dodatek č.2 ke smlouvě
Rekonstrukce bytu, Velké náměstí č.p. 366, Králíky Odbor VTS 20.02.2017 06.03.2017
Výzva k podání nabídky ---  Čestné prohlášení ---  Krycí list ---  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ---  Smlouva o dílo


Rok 2016
Název zakázky Zadavatel Platnost od Platnost do
Sociální terapeutická dílna Králíky Odbor VTS 07.11.2016 21.11.2016
Výzva k podání nabídky ---  Čestné prohlášení ---  Krycí list nabídky ---  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ---  Smlouva o dílo ---  Dodatek ke smlouvě o dílo č.1
Vypracování DSP a DVZ a související inženýrská činnost pro akci „Králíky - Intenzifikace ČOV Odbor VTS 13.10.2016 31.10.2016
Výzva k podání nabídky ---  Přílohy č. 1-4 výzvy ---  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ---  Smlouva o dílo
Chodník podél sil. I/43 ul. 5. května v Králíkách, I. Etapa Odbor VTS 20.9.2016 10.10.2016
Výzva k podání nabídky  ---  Čestné prohlášení ---  Krycí list nabídky  ---  Krycí list rozpočtu  ---  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky  ---  Smlouva o dílo  ---  Dodatek č. 1
Sportovní areál Králíky – modernizace kurtu Odbor VTS 6.9.2016 26.9.2016
Výzva k podání nabídky  ---  Krycí list nabídky  ---  Čestnéprohlášení ---  Souhrnná tech.zpráva ---  Krycí list rozpočtu ---  C.1 Situace širšich vztahů ---  D.1 Situace hřiště - stávající stav ---  D.2 Situace hřiště - nový stav ---  Dodatečné informace ---  Dodatečné informace č.2  ---  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky  ---  Smlouva o dílo
NOVOSTAVBA KLUBOVNY – Králíky – Červený Potok Odbor VTS 30. 8. 2016 19. 9. 2016
Výzva k podání nabídky  ---  Krycí list nabídky ---  Čestné prohlášení ---  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky  ---  Smlouva o dílo  ---  Smlouva o dílo - rozpočet
SOCIáLNí TERAPEUTICKá DíLNA KRáLíKY, ulice Příční čp. 352 v Králíkách Odbor VTS 18. 7. 2016 22. 8. 2016
Výzva k podání nabídky  ---  Krycí list nabídky ---  Čestné prohlášení ---  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Rekonstrukce bytových prostor za účelem rozšíření ZUš v Králíkách Odbor VTS 21. 6. 2016 11. 7. 2016
Výzva k podání nabídky  ---  Krycí list nabídky ---  Čestné prohlášení ---  Souhrnný list stavby 1 ---  Souhrnný list stavby 2 ---  Rozpočet elektro ---  Rozpočet plyn ---  Rozpočet vytápění ---  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ---  Smlouva o dílo
Rekonstrukce bytových prostor za účelem rozšíření ZUš v Králíkách Odbor VTS 10. 5. 2016 30. 5. 2016
Výzva k podání nabídky  ---  Krycí list nabídky ---  Čestné prohlášení ---  Souhrnný list stavby 1 ---  Souhrnný list stavby 2 ---  Rozpočet elektro ---  Rozpočet plyn ---  Rozpočet vytápění ---  Usnesení rady města
Oprava střešního pláště na budově Městského úřadu, ulice Karla Čapka čp. 316 v Králíkách Odbor VTS 15. 3. 2016 30. 3. 2016
Výzva k podání nabídky  --- Krycí list nabídky ---  Čestné prohlášení ---  Položkový rozpočet ---  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ---  Smlouva o dílo -  Dodatek smlouvy o dílo č. 1
Obnova dvorní fasády budovy Spořitelny čp. 364 v Králíkách Odbor VTS 1. 3. 2016 14. 3. 2016
Výzva k podání nabídky  --- Krycí list nabídky ---  Čestné prohlášení ---  Rozpočet s výkazem výměr ---  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ---  Smlouva o dílo --- Dodatek smlouvy o dílo č. 1
Obnova městského domu čp. 5 – Radnice v Králíkách – dvorní část Odbor VTS 1. 3. 2016 14. 3. 2016
Výzva k podání nabídky  --- Krycí list nabídky ---  Čestné prohlášení ---  Rozpočet s výkazem výměr ---  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ---  Smlouva o dílo
Zajištění činnosti energetického managementu Města Králíky Odbor VTS 12. 1. 2016 1. 2. 2016
Výzva k podání nabídky  ---   Krycí list nabídky ---  Návrh smlouvy o dílo ---  Čestné prohlášení ---  Čestné prohlášení 2015 ---  Seznam organizací ---  Seznam odběrných míst plynu ---  Seznam odběrných míst elektřiny ---  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ---  Smlouva o dílo


 

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky