Králíky - oficiální stránky města

Najdete nás také na Facebooku

ZASÍLÁNÍ NOVINEK

Regionální předpověď počasí

Počasí

Veřejné produkce

ZÁBAVY, DISKOTÉKY, PLESY A JINÉ VEŘEJNÉ PRODUKCE

Chcete-li  uspořádat jakoukoliv produkci, na niž bude umožněn vstup  veřejnosti,  potřebujete mít povolení, které získáté prostřednictvím odboru vnitřních věcí, které  obdržíte  na základě řádně vyplněného oznámení. Doporučujeme  osobní konzultaci na odboru,  kde se dozvíte případná úskalí a problémy, které se mohou vyskytnout.

V oznámení o uspořádání veřejné  produkce je nutno uvést: název pořádající  organizace (pořadatele)  a jméno statutárního zástupce, termín, místo a dobu  konání, počet pořadatelů a způsob jejich  označení.

Žádáte-li o prodlouženou hudební produkci nad stanovenou hodinu nočního klidu, je nutno podat písemnou žádost o udělení výjimky dle Čl. 7 OZV č. 6/2002, a to nejpozději 10 dní před datem konání akce, aby Rada města Králíky mohla o této žádosti rozhodnout a v případě konání velké akce se zvýšeným bezpečnostním rizikem, včas vyrozumět Policii ČR a případné další zainteresované složky, k zabezpečení  místních záležitostí veřejného pořádku.

Žádost ke stažení v elektronické podobě


Citace z OZV č. 6/2002

Část třetí

Veřejné hudební produkce

Čl. 6

Závazné podmínky

1.     Pro pořádání, průběh a ukončení veřejných hudebních produkcí v podobě živé i reprodukované hudby (diskotéky, plesy, zábavy, koncerty) se stanoví tyto závazné podmínky:

a)    veřejná hudební produkce pořádaná ve vnitřních prostorech nesmí být pořádána v době od 02:00 do 06:00 hodin;

b)    veřejná hudební produkce pořádaná na venkovních prostranstvích nesmí být pořádána v době od 22.00 do 06.00 hod.

Čl. 7

Výjimky

1.     Výjimku z ustanovení čl. 6 odst. 1 této vyhlášky může na písemnou žádost udělit rada města.

2.     Výjimku lze udělit pouze:

a)    na pořádání konkrétní akce,

b)    na určité časové období, je-li činnost (akce) pravidelně opakována, ne však na dobu přesahující jeden rok.

3.     Žádost o udělení výjimky musí být podána nejméně 10 dnů před konáním akce. V žádosti musí být uvedeno :

a)    přesné označení činnosti,

b)    doba a místo konání,

c)     jméno a příjmení (název společnosti) provozovatele, případně pořadatele,

d)    předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,

e)    jméno a příjmení (název společnosti) osoby zodpovědné za zajištění pořadatelské služby.

4.     Rada města může udělení výjimky a stanovení její účinnosti podmínit splněním doplňujících podmínek směřujících k zajištění veřejného pořádku.

5.     Rada města může udělenou výjimku odejmout, narušuje-li činnost, pro kterou byla udělena, veřejný pořádek a noční klid.


 

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2017 Město Králíky