Králíky - oficiální stránky města

Najdete nás také na Facebooku

ZASÍLÁNÍ NOVINEK

Regionální předpověď počasí

Počasí

DOTACE NA DOMÁCÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 
 
Vážení občané Dolních Boříkovic, Dolní Hedeče, Dolní Lipky, Červeného Potoka, Heřmanic, Horní Lipky, Prostřední Lipky, 
 
obracíme se na vás ve věci možnosti získání  dotace na domácí čistírny odpadních vod (dále DČOV). V minulých letech byl na řešení nakládání s odpadními vodami v místních částech vypracován projekt kanalizace s centrálním čištěním v Králíkách. Na tyto nákladné projekty už nebudou pravděpodobně vypisovány dotační výzvy. Byla však vyhlášena dotační výzva Státního fondu životního prostředí, která je zaměřena na podporu výstavby DČOV v lokalitách, kde není ekonomické či technicky obtížné realizovat kanalizaci s centrální čističkou odpadních vod. Toto je i případ všech místních částí města Králíky. V níže uvedeném přehledu jsou základní podmínky dotační výzvy.  
 

Výzva 11/2016 Státního fondu životního prostředí

Cíl: výstavba DČOV o kapacitě 1-50 EO (ekvivalentních obyvatel - obyvatelé napojení na DČOV)

Příjemci: obce, svazky obcí, obchodní společnosti, spolky

Termín: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2017

Podpora: (max. 80% způsobilých výdajů - projekt, stavební práce, DČOV, zprovoznění,…)

PŘÍKLAD: Za DČOV, za kterou byste s projektem, stavebními pracemi, zprovozněním, monitoringem a dalšími náklady zaplatili cca 80.000 Kč, máte možnost zaplatit při využití výše uvedené dotace cca 16.000 Kč (pouze pro ilustraci, každá DČOV bude řešena individuálně, od čehož se bude odvíjet i konkrétní cena)

Další podmínky: napojení min. 30% EO v řešeném území (v našem případě 30% EO v dané místní části), trvalé bydlení 

 
 
S přátelským pozdravem Jiří Švanda (předseda Komise pro osadní výbory), Martin Hejkrlík (místostarosta Města Králíky), Petr Venzara (vedoucí Odboru výstavby a technické správy, MÚ Králíky)

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2017 Město Králíky