Územní studie Lokalita Skřivánek, 1. etapa, Králíky | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Územní studie Lokalita Skřivánek, 1. etapa, Králíky

Územní studie "Lokalita Skřivánek, Králíky" - urbanistická a architektonická část I. etapy.

Řešené území - katastrální území Králíky.

Studie obsahuje jednotlivé detaily půdorysu parcel s příčnými řezy.

Celá dokumentace územní studie je připravena k nahlédnutí na Městském úřadě v Králíkách, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky - Odbor územního plánování a stavební úřad nebo Odbor majetkový.

--
 

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky