Králíky - oficiální stránky města

Najdete nás také na Facebooku

ZASÍLÁNÍ NOVINEK

Regionální předpověď počasí

Počasí

Územní studie Červená Voda RI-11, Mlýnický Dvůr – 1. etapa

Cílem územní studie je ověřit možnosti využití řešeného území tj. zastavitelné plochy "rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI – 11) vymezené Územním plánem Červená Voda. Územní studie stanovuje podmínky pro rozhodování v území, zejména umístění a prostorové uspořádání staveb, řešení veřejné infrastruktury (dopravní a technické infrastruktury, veřejného prostranství) a řešení zeleně.

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky