Králíky - oficiální stránky města

Najdete nás také na Facebooku

ZASÍLÁNÍ NOVINEK

Regionální předpověď počasí

Počasí

Územní studie Červená Voda BI-1

Cílem územní studie je ověřit možnosti využití řešeného území tj. zastavitelné plochy bydlení – v rodinných domech – městské (BI – 1) vymezené Územním plánem Červená Voda. Územní studie stanovuje podmínky pro rozhodování v území, zejména umístění a prostorové uspořádání staveb, řešení veřejné infrastruktury (dopravní a technické infrastruktury, veřejného prostranství) a řešení zeleně.

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky