Územní studie | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Územní studie

Cílem územních studii je ověřit možnosti využití řešeného území tj. zastavitelných ploch vymezených územními plány. Územní studie stanovují podmínky pro rozhodování v území, zejména umístění a prostorové uspořádání staveb, řešení veřejné infrastruktury (dopravní a technické infrastruktury, veřejného prostranství) a řešení zeleně.

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky