Územní plánování | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Územní plánování

Odbor územního plánování a stavební úřad

v souladu s ustanovením § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) je úřadem územního plánování,  vykonávajícím v souladu s § 5 odst. 2 působnost ve věcech územního plánování ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.vykonává činnosti úřadu územního plánování obce s rozšířenou působností, a to zejména:

  • pořizuje územní plán a regulační plány pro území města Králíky,
  • pořizuje územně plánovací podklady (územně analytické podklady, územní studie),
  • pořizuje územní plán, regulační plány, územní studie a vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu,
  • je dotčeným orgánem v územních řízeních z hlediska uplatňování záměrů územního plánování a v řízení, v němž se rozhoduje o změnách v území, vedeném stavebními úřady ve svěřeném správním obvodu - stavebního úřadu obce Červená Voda,
  • v rámci své působnosti poskytuje územně plánovací informace o podmínkách využití území a změn jeho využití na základě územně plánovacích podkladů, územně plánovací dokumentace a vyhodnocení charakteru území
Správní území obce s rozšířenou působností Králíky zahrnuje správní území obcí:
obeckatastrální území
obec Mladkov Mladkov,  Vlčkovice, Petrovičky u Mladkova 
obec LichkovLichkov
obec Dolní MoravaDolní Morava, Velká Morava, Horní Morava
obec  Červená Voda

Červená Voda, Šanov u Červené Vody, Mlýnický Dvůr, Bílá Voda, Dolní Orlice, Horní Orlice, Moravský Karlov, Mlýnice u Červené Vody

město KrálíkyKrálíky, Dolní Boříkovice, Dolní Lipka, Dolní Hedeč, Prostřední Lipka, Horní Lipka, Heřmanice u Králík, Červený Potok
           

 

 

 

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky