Státní správa rybářství | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Státní správa rybářství

Renata Macošková        tel: 465 670 883      * r.macoskovakraliky.eu

Pracovní náplň úseku vychází ze zákona 102/1963 sb. o rybářství, oddělení zejména :

 

·         Vydává rybářské lístky

·         Schvaluje rybářské hospodáře

·         Ustanovuje a ruší rybářské stráže

·         Provádí dozor nad řádným výkonem rybářského práva

·         Vede evidenci rybářství stráží

 

Předpisy související se zákonem 102/1963 Sb. o rybářství :

 

296/2001 Sb., kterou se stanoví způsob vedení hospodářské evidence na rybnících a evidence o hospodářských výsledcích v rybářských revírech, podrobnosti výběrového řízení na výkon rybářského práva v rybářských revírech a odborná způsobilost rybářských hospodářů a kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č.103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, ve znění pozdějších předpisů

189/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce rybářské stráže a o jejich ověřování, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu rybářské stráže

3013/98-2020  výkonu rybářského práva ve smyslu § 23 zákona 102/1963 Sb.

103/1963 Sb. , kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství

 

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky