Králíky - oficiální stránky města

Najdete nás také na Facebooku

ZASÍLÁNÍ NOVINEK

Regionální předpověď počasí

Počasí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

K datu 1.1.2015 jsou orgány sociálně-právní ochrany dětí /OSPOD/ povinny naplňovat standardy kvality dle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 473/2012 Sb. Níže jsou připojeny jednotlivé standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Králíky /MěÚ Králíky/ upravující  poskytování sociálně-právní ochrany dětí  v územním obvodu MěÚ Králíky, dále jen Standardy.

Proces standardizace má zajistit poskytování sociálně-právní ochrany dětí OSPODem MěÚ Králíky  v rámci předem vytvořených a schválených pravidel a postupů, nikoliv nahodile. Část obsahu  Standardů poskytuje veřejnosti informace, jak OSPOD MěÚ Králíky   postupuje. Vedle toho  Standardy stanoví závazné postupy pro  pracovníky zařazené na OSPODu MěÚ Králíky.

Níže jsou zveřejněny jednotlivé Standardy v podobě schválené tajemníkem MěÚ Králíky. V zápatí dokumentu jednotlivého Standardu lze zjistit, o jakou verzi Standardu se jedná. Pokud v zápatí dokumnetu není uvedena žádná verze, jedná se o původní Standard schválený v prosinci 2014. 

Soubor "MAPA NAPLŇOVÁNÍ STANDARDŮ KVALITY" má umožnit snazší orientaci v jednotlivých Standardech kvality SPOD. V souboru naleznete základní informace o tom,  jakou oblast konkrétní Standard upravuje, jak je naplňován, a které dokumenty oblast popisují.

Dokumenty

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky