Sociální práce | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Sociální práce  je činností, při které sociální pracovník poskytuje klientovi pomoc se zvládáním životních situací, s nimiž si klient neumí /neumí zcela/ poradit, a vlivem toho nemá naplněny životní potřeby, dostává se do konfliktů  s jednotlivci, institucemi, společností. Cílem sociální práce je nastolení změny v životě klienta, což se neobejde, mimo jiné, bez jeho motivace ke změně.

Pracujeme s různými cílovými skupinami - s rodinami,  seniory, zdravotně postiženými, osobami ohroženými sociálním vyloučením, osobami bez přístřeší, uživateli drog, osobami závislými na alkoholu, oběťmi domácího násilí, osobami vracejícími se z výkonu trestu, osobami v hmotné o nouze, dlužníky. Může-li situaci klienta řešit využití některé  ze sociálních služeb, klient má o službu zájem a služba je dostupná, jsme schopni klientovi takovou službu zprostředkovat.

Klientům nabízíme pomoc v komunikaci s institucemi, při vyřizování dávek /dávky hmotné nouze, dávky pro zdravotně postižené, dávky důchodového zabezpečení/, v oblasti hospodaření, při řešení finančních problémů /exekuce,oddlužení/, bytové situace /podání žádostí o obecní byty, zprostředkování kontaktu s provozovately ubytoven/, podání žádostí o byt v domě s pečovatelskou službou, atd.

Sociální pracovníci vykonávají funkci veřejného opatrovníka v případě občanů, jimž byla omezena způsobilost k právními úkonům a opatrovníkem bylo ustanoveno  město Králíky.

Ve správním řízení ustanovujeme  zvláštního příjemce důchodu osob, které nejsou schopny s důchodem pro svůj zdravotní stav nakládat.

Vydáváme a vyměňujeme zvláštní označení do motorového vozidla pro držitele průkazu osoby se zdravotním postižením typu ZTP a ZTP/P, tzv. parkovací průkazy.

Informace naleznete i v níže připojeném souboru "SOCIÁLNÍ PRÁCE".

Další informace Vám poskytneme při osobní schůzce, telefonicky, nebo mailem, viz. sekce Kontakty.  

 

 

Dokumenty

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky