Služby dostupné v regionu (katalog služeb) | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Seznam poskytovatelů dalších sociálních služeb dostupných na území mikroregionu Králicko:

 - tento seznam obsahuje odkazy a informace o subjektech poskytujících sociální služby dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v našem městě a v obcích mikroregionu Králicko (tzn. Červená Voda, Dolní Morava, Lichkov a Mladkov). Jedná se o subjekty, které se zapojily do procesu plánování sociálních služeb v mikroregionu Králicko a poskytly informace o své činnosti v regionu.

Podrobnější informace, včetně dalších služeb, naleznete v Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících mikroregionu Králicko, který je k dispozizci ve formátu PDF.

Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě (domov pro seniory - telefon: 465 626 203)

Pečovatelská služba Červená Voda - (tel.: 465 626 212)

Občanské sdručení CEMA Žamberk

  • krizová pomoc - telefon: 465 321 295 mobil: 774 621 302,
  • azylový dům - telefon: 465 321 295 mobil: 774 621 302
  • dům na půl cesty - telefon: 465 322 858 mobil: 774 165 295

SKP Centrum, o.p.s. - Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím (mobil: 774 755 744 )

Sdružení pro ranou péči v Pardubicích – Středisko rané péče v Pardubicích (telefon: 466 641 022, 031, 030, mobil: 736 512 613-616)

Ambulantní centrum Laxus - poradenství a zdravotní služby pro uživatele drog (telefon: 466 265 729)

Poradenské středisko Českého klubu nedoslýchavých HELP v Ústí nad Orlicí (telefon: 465 526 911, mobil: 602 957 243)

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR SONS - Oblastní odbočka a Středisko SIA Česká Třebová (tel: 465 535 325, mobil: 607 657 188)

Tyfloservis, o.p.s. -  Středisko Olomouc - sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých (telefon: 585 428 111 mobil: 608 572 349)

Občanské sdružení PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ - středisko Ústí nad Orlicí, sociální rehabilitace určená duševně nemocným lidem (telefon: 465 381 521, mobil: 777 214 047) - podrobnosti níže

Linka důvěry Ústí nad Orlicí - poskytuje lidem okamžitou telefonickou pomoc nebo e-mailové poradenství v jakékoli obtížné životní situaci, pomoc s jakoukoli starostí, se kterou si volající neví rady, cítí se ohrožen, nebo své trápení ale i radost potřebuje jenom někomu svěřit a s někým ho sdílet (telefon: 465 524 252 - NONSTOP, e-mail: napis@linkaduveryuo.cz) - podrobnosti níže

Občanská poradna Oblastní charity Ústí nad Orlicí působí v Králíkách  od roku 2011. Služby občanské poradny jsou určeny všem lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální či životní situace, nebo jim taková situace hrozí, situaci neumí sami řešit a potřebují pomoc. Pracovníci poradny pomáhají řešit klientům situaci v oblastech dluhové problematiky, bydlení, pracovních vztahů, zaměstnanosti, majetkoprávních vztahů a mnoha dalších, které život přináší.  Služby poradny jsou bezplatné. Občanská poradna je v Králíkách v provozu každé úterý od 9.00 do 12.00 hod. v budově Základní školy Králíky, Moravská 647, v patře nad školní jídelnou. Kontakt   na poradnu je  734 281 415 (denně v provozní době), pevná linka 465 520 520 (Ústí nad Orlicí, záznamník). O samotné občanské poradně a dalších službách Oblastní charity Ústí nad Orlicí blíže na webovém odkazu http://uo.charita.cz/sluzby/obcanska-poradna/

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky