Ochrana zemědělského a půdního fondu | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Ochrana zemědělského a půdního fondu

Renata Macošková        tel: 465 670 883      * r.macoskovakraliky.eu

Pracovní náplň úseku vychází ze zákona 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, odbor zejména :

 

 

  • Uděluje souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře do 1 ha (odnětí trvalé i dočasné)
  • Ukládá opatření v případě kontaminace pozemků
  • Kontrola nesklizených a zaplevelených pozemků s možností následného ukládání pokut
  • Ukládá změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře do 1ha
  • Rozhoduje o odvodech za odnětí půdy ze ZPF

Předpisy související se zákonem 334/1992 Sb. o ochraně ZPF :

388/1991 Sb. o Státním fondu životního prostředí České republiky

39/1984 Sb. o sazbách odvodů za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě

124/1976 Sb zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního  fondu,  jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem z 23.  června  1976 č. 75 Sb.

102/1976 Sb. o  odstraňování  ekonomické  újmy   socialistických   zemědělských organizací

77/1976 Sb. o působnosti orgánů ochrany zemědělského půdního fondu České socialistické republiky

75/1976 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

53/1966 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu

 

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky