Králíky - oficiální stránky města

Najdete nás také na Facebooku

ZASÍLÁNÍ NOVINEK

Regionální předpověď počasí

Počasí

Den sil podpory AČR - CIHELNA 2017

Registrace stánkového prodeje byla zahájena od 1.6.2017 od 7:30 hodin.

KAPACITA KE DNI 11.6.2017 JIŽ BYLA NAPLNĚNA
Umístění jednotlivých prodejců viz. seznam níže

UPOZORNĚNÍ pro prodejce a všeobecné podmínky a ujednání

  1. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství činí 50 Kč/m2/den (počítá se zastavěná plocha, včetně posezení a případně vozidla), poplatek je splatný před započetím akce a platí jej každý prodejce, poskytovatel služby; vozidlo je možno ponechat u prodejního místa (připočítává se k prodejnímu místu) nebo na záchytných parkovištích.
  2. Paušální poplatek za služby činí 20 Kč/m2/denpoplatek je splatný před započetím akce a platí jej každý prodejce, poskytovatel služby.
  3. Za poskytnutí připojení do elektrické rozvodné sítě je počítán paušální poplatek 350 Kč/den; upozorňujeme na skutečnost, že v průběhu akce bude prováděna kontrola nahlášeného příkonu a bude-li zjištěno výraznější překročení nahlášeného příkonu, je toto porušení důvodem pro přerušení dodávky elektřiny a odpojení od elektrické sítě, a to bez náhrady; upozorňujeme, že napojení do el. sítě je omezeno kapacitními možnostmi organizátora (polní podmínky), VEŠKERÉ POUŽÍVANÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE MUSÍ MÍT PLATNOU REVIZI, KTERÁ BUDE NA VYŽÁDÁNÍ PŘEDLOŽENA POVĚŘENÉMU PRACOVNÍKOVI; UPOZORŇUJEME, ŽE KAŽDÝ POŽADAVEK NA PŘIPOJENÍ DO EL. SÍTĚ BUDE S PRODEJCEM PROJEDNÁN INDIVIDUÁLNĚ (telefonicky) A TEPRVÉ POTÉ PŘÍPADNĚ AKCEPTOVÁN!
  4. Sortiment prodávaného zboží je na akci omezen na různé druhy občerstvení a zboží s vojenskou tématikou, není dovolen prodej balónků, předvádění leteckých modelů a létajících draků a podobného sortimentu zboží, a to z důvodu leteckého provozu na akci – JEDNÁ SE Z VELKÉ ČÁSTI O VOJENSKÝ PROSTOR!
  5. Vzhledem ke skutečnosti, že se akce koná na nezpevněném terénu, může být vlivem povětrnostních podmínek ztížená dostupnost a manipulace s vozidly v terénu. Doporučujeme použít pouze taková vozidla, která umožňují pohyb na nezpevněném povrchu. Organizátor není schopen zajišťovat vyprošťování vozidel!
  6. WC pro prodejce budou vyhrazena a označena.
  7. Upozorňujeme na dodržování hygienických předpisů a živnostenského zákona – bude prováděna kontrola (civilní i vojenská).
  8. Pivovar HOLBA, a.s. je generálním sponzorem akce. Na akci je prodáváno pivo této značky. Pro prodejce občerstvení je zajištěna možnost nákupu piva této značky, a to přímo na místě konání akce (za ceny pivovaru) nebo předem po domluvě s obchodním zástupcem pivovaru HOLBA, a.s. (p. Sedlák tel. 724 776 811).
  9. Najíždění do prostoru akce je pevně stanoveno: v pátek od 10:00 h do 12:00 h, poté od 18:00 hv sobotu od 06:00 h do 08:00 h; během ukázek není z bezpečnostních důvodů dovoleno manipulovat s vozidly (najíždět nebo odjíždět).
  10. Kontaktní osoba za město Králíky je Bc. Milan Kacálek, tel. 465 670 878, 725 092 603 (v době od 8:00 h do 14:00 h), mailto: m.kacalek@kraliky.eu.
Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2017 Město Králíky