Projekt Evropské unie - Sociální začleňování a boj s chudobou | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky městaMěsto Králíky realizuje počínaje datem 1.9.2016 projekt Sociální začleňování v regionu obce s rozšířenou působností Králíky, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000801, prioritní osa OPZ : Sociální začleňování a boj s chudobou.

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnatnost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR. 

Doba trvání projektu : 1.září 2016 -  31.srpna 2019  

Cílem projektu je zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ze společnosti na trhu práce a jejich začleňování do společnosti  prostřednictvím realizace přímé sociální práce, komunitní práce a služeb na podporu rodiny.   

Cílovými skupinami projektu jsou zejména bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, národnostní menšiny, oběti trestné činnosti, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby ohrožené závislostmi, osoby ohrožené vícenásobnými riziky, osoby pečující o malé děti, rodiče samoživitelé.
 

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky