Podpora rozvoje cestovního ruchu v česko-polském příhraničí | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města


 

Město Králíky realizuje projekt s názvem Podpora rozvoje cestovního ruchu v česko-polském příhraničí, registrační číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000426. Cílem projektu je propagovat turistický region a posílit image turistické destinace prostřednictvím vybraných marketingových nástrojů – prezentačních akcí a propagačních materiálů.

 

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

 

Harmonogram projektu:

Zahájení projektu: 01.11.2016
Realizace projektu: 01.11.2016 – 30.06.2017
Ukončení projektu: 30.06.2017
Název projektu: Podpora rozvoje cestovního ruchu v česko-polském příhraničí
Operační program: Program Interreg V-A Česká republika – Polsko
Priorita: Prioritní osa 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti
Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky