Pečovatelská služba | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Pečovatelská služba

 
„Péče a pomoc jako životní poslání“

Podporujeme život v přirozeném a známém prostředí a zajišťujeme pomoc s úkony běžného života potřebným lidem na Králicku.
 

Splňujeme standardy kvality sociálních služeb

V dnech 19.-21.4.2010 proběhla řádná inspekce kvality poskytované sociální služby, která konstatovala, že pečovatelská služba, kterou SSK poskytuje, splňuje dobře standardy kvality sociálních služeb. Z celkového maximálního počtu 144 bodů bylo dosaženo 122 bodů, tj. 84,72%.

oficiální zápis 


Pečovatelskou službu pro občany Králík a integrovaných obcí zajišťuje Město Králíky prostřednictvím své organizační složky, která nese název Sociální služby Králicka (dále jen "SSK"), jejíž dřívější název byl Dům s pečovatelskou službou (DPS), a která je tzv. poskytovatelem sociálních služeb dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v souladu s Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
 
Pečovatelskou službu je možné poskytovat také občanům dalších obcí náležejících do správního obvodu města Králíky jakožto obce s rozšířenou působností (ve smyslu §66 zákona o obcích). Zde je ale nutná uzavřená smlouva mezi zřizovatelem (městem Králíky) a danou obcí (Červená Voda, Dolní Morava, Mladkov, a Lichkov). V současnosti nemá tuto smlouvu uzavřenou žádná z obcí. 

Provozní doba pečovatelské služby: Po - Pá   6:30 - 17:00
Úřední hodiny - kancelář: Po - Pá  8 - 10 a 13:00 - 15:00

(SCHŮZKU JE MOŽNÉ PŘEDEM DOHODNOUT I NA DOBU MIMO UVEDENÉ ÚŘEDNÍ HODINY)

Změna úředních hodin kanceláře je z organizačních a provozních důvodů vyhrazena
 

 
Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky