Králíky - oficiální stránky města

Najdete nás také na Facebooku

ZASÍLÁNÍ NOVINEK

Regionální předpověď počasí

Počasí

Památková péče zahrnuje soustavu činností a opatření, které směřují nejen k uchování kulturních památek ale i nemovitostí, které nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu. Komplexní péče o velice cenný odkaz uměleckého a tvůrčího potenciálu a doklad společenského vývoje tvoří neodmyslitelnou součást hmotného prostředí i soudobého života. Jeho zachování a optimální uplatnění patří k jedněm z důležitých úkolů státu.

Na území obce s rozšířenou působností Králíky jsou zajišťovány opravy a údržby drobné architektury (pomníky, sochy, drobné stavby sakrální povahy apod.), je vedena agenda válečných hrobů, jsou vydávána závazná stanoviska ke všem stupňům projektové dokumentace při provádění údržby, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky, jejího prostředí nebo objektů, které nemají statut  kulturní památky, ale nacházejí se  v městské památkové zóně. V rámci památkové péče je také prováděna kontrola a dohled nad výše uvedenými činnostmi, jsou ukládána opatření k zajištění péče o kulturní památky či k odstranění závad a jsou vedena sankční a přestupková řízení při porušování zákona o státní památkové péči.

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky