Králický ZPRAVODAJ | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Králický ZPRAVODAJ 2018

Informace redakce zpravodaje

Na základě oznámení o ukončení prodeje Králického zpravodaje v obou novinových stáncích (autobusové nádraží, křižovatka u prodejny Jednota) informujeme čtenáře o zřízení nového prodejního místa Králického zpravodaje v Informačním centrum při městském muzeu v Králíkách. Prodejní místo Králického zpravodaje v informačním centru je zřízeno od 1.4.2018.

Další možností odběru zpravodaje je objednávka celoročního předplatného. Celoroční předplatné vyřizuje paní Helena Vachovcová (podatelna MěÚ Králíky). U celoročního předplatného je cena stanovena na Kč 11,-- za jedno číslo v případě osobního odběru v podatelně MěÚ Králíky.  K celoročnímu předplatnému je možné zvolit doplňkové služby:

  • donášková služba pouze na katastrálním území Králíky, tato služba je zpoplatněna částkou Kč 2,-- za každou donášku - k ceně celoročního předplatného je připočtena celková cena za donášku ve výši Kč 24,--
  • zasílání poštou  - k ceně celoročního předplatného je připočítáno 12x poštovné (platné k 1.1. daného kalendářního roku).
Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky