Organizační a personální uspořádání Městského úřadu | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

     
Adresa úřadu: Městský úřad Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
Elektronická adresa podatelny: kraliky@kraliky.eu
IČ: 00279072      DIČ: CZ00279072
ID datové schránky:  kf6btex
Bližší informace k možnostem elektronického podání
 

Odbory umístěné na radnici Velké náměstí 5

Ústředna 465 670 701  
Faxové číslo pro radnici na Velkém náměstí 5 465 631 321  
Faxové číslo pro budovu v ul. K. Čapka 316 465 670 804  


Vedení města (ved)

Starostka města – Jana Ponocná 465 670 702 j.ponocnakraliky.eu
Místostarosta – Mgr. Martin Hejkrlík 465 670 703 m.hejkrlikkraliky.eu
Tajemník – Ing. Martin Košťál 465 670 704 m.kostalkraliky.eu


Odbor organizační a správní (OOS)

Vedoucí odboru, školství – Ing. Jan Divíšek 465 670 721 j.divisekkraliky.eu
Spisová služba, podatelna – Helena Vachovcová 465 670 701 h.vachovcovakraliky.eu
Vnější vztahy města, protokol – Jitka Prausová 465 670 705 j.prausovakraliky.eu
Informační sítě a komunikace – Ing. Roman Švéda 465 670 706 r.svedakraliky.eu
Informační sítě a komunikace – Milan Moravec 465 670 802 m.moraveckraliky.eu
Mzdová účetní, personalistika – Bc. Irena Gáblerová 465 670 707 i.gablerovakraliky.eu
Matrika, státní občanství – Jitka Maixnerová 465 670 734 j.maixnerovakraliky.eu
Specialista - Mgr. Denisa Černohousová 465 670 723 d.cernohousovakraliky.eu


Odbor finanční (FO)

Vedoucí finančního odboru – Ing. Magdalena Berková 465 670 711 m.berkovakraliky.eu
Příjmy – Marie Kubíčková 465 670 712 marie.kubickovakraliky.eu
Pokladna – Marcela Kubíčková 465 670 713 m.kubickovakraliky.eu
Výdaje – Ivana Krejsová 465 670 714 i.krejsovakraliky.eu


Odbor územního plánování a stavební úřad (OÚPSÚ)

Ing. Dana Nosková
Vedoucí odboru územního plánování a stavební úřad
465 670 731 d.noskovakraliky.eu
Stavební úřad – Bc. Marie Večeřová 465 670 732 m.vecerovakraliky.eu
Stavební úřad – Bc. Petr Illichman 465 670 733 p.illichmankraliky.eu
Územní plánování – RNDr. Jaroslav Kotík 465 670 762 j.kotikkraliky.eu


Odbor majetkový (MO)

Vedoucí majetkového odboru – Ing. Věra Kubíčková 465 670 741 v.kubickovakraliky.eu
Prodeje, pronájmy – Jaroslava Maťašovská 465 670 742 j.matasovskakraliky.eu
Věcná břemena, bytová politika – Hana Krobotová 465 670 743 h.krobotovakraliky.eu


Odbor výstavby a technické správy (OVTS)

Vedoucí odboru – Bc. Pavel Šverák 465 670 751 p.sverakkraliky.eu
Technická správa nemovitostí a sítí – Herbert Holly 465 670 752 h.hollykraliky.eu
Veřejné zakázky, dotace – Bc. Veronika Sedláková 465 670 753 v.sedlakovakraliky.eu
Památková péče – Andrea Holková 465 670 754 a.holkovakraliky.eu


Odbory umístěné v budově ul. K. Čapka 316

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)

Bc. Bohumír Strnad
Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
465 670 861 b.strnadkraliky.eu
Sociální práce, funkce opatrovníka – Bc. Kamila Ferancová 465 670 862 k.ferancovakraliky.eu
Sociálně-právní ochrana dětí – Hana Lipenská, DiS 465 670 866 h.lipenskakraliky.eu
Sociálně-právní ochrana dětí – Kateřina Marková, DiS 465 670 867 k.markovakraliky.eu
Sociálně-právní ochrana dětí – Mgr. Tereza Jílková 465 670 865 t.jilkovakraliky.eu
     
Sociální služby Králicka o.s. - Kateřina Krejsová, DiS 724 894 938 css.kralikycentrum.cz


Odbor vnitřních věcí (OVV)

Vedoucí odboru VV – Ing. Miroslav Macháček, BA 465 670 871 m.machacekkraliky.eu
Cestovní doklady – Bc. Světlana Vogelová 465 670 872 s.vogelovakraliky.eu
Občanské průkazy, evidence obyvatel
Jana Krabcová
465 670 873 j.krabcovakraliky.eu
Evidence vozidel – Martin Šmolík, DiS 465 670 874 m.smolikkraliky.eu
Evidence vozidel – Roman Feltl 465 670 876 r.feltlkraliky.eu
Evidence řidičů – Ing. Luboš Hejkrlík 465 670 875 l.hejkrlikkraliky.eu
Evidence řidičů, zkušební komisař
Ing. David Vondráček
465 670 894 d.vondracekkraliky.eu
Přestupková agenda – Blanka Jandová 465 670 877 b.jandovakraliky.eu
Krizové řízení – Bc. Milan Kacálek 465 670 878 m.kacalekkraliky.eu


Odbor životního prostředí (OŽP)

Vedoucí odboru životního prostředí – Ing. J. Orlita 465 670 881 j.orlitakraliky.eu
Odpadové hospodářství a myslivost – Pavel Brandejs 465 670 882 p.brandejskraliky.eu
Ochrana půdního fondu, ovzduší – Renata Macošková 465 670 883 r.macoskovakraliky.eu
Vodní hospodářství – Galina Slavíková 465 670 884 g.slavikovakraliky.eu
Vodní hospodářství – Růžena Urnerová, DiS 465 670 885 r.urnerovakraliky.eu


Odbor obecní živnostenský úřad (OOŽÚ)

Vedoucí živnostenského odboru - Bc. Martin Mlynář 465 670 891 m.mlynarkraliky.eu
Živnostenský odbor – Lenka Macháčková 465 670 892 l.machackovakraliky.eu
Živnostenský odbor – Kateřina Hostovská, DiS 465 670 893 k.hostovskakraliky.eu
Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky