Králíky - oficiální stránky města

Najdete nás také na Facebooku

ZASÍLÁNÍ NOVINEK

Regionální předpověď počasí

Počasí

Adresa úřadu: Městský úřad Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
Elektronická adresa podatelny: kraliky@orlicko.cz
IČO: 00279072      DIČO: CZ00279072
ID datové schránky: kf6btex


Odbory umístěné na radnici Velké náměstí 5

Ústředna 465670701  
Faxové číslo pro radnici na Velkém náměstí 5 465631321  
Faxové číslo pro budovu v ul. K. Čapka 316 465670804  


Vedení města (ved)

Starostka města – Jana Ponocná 465670702 j.ponocna kraliky.eu
Místostarosta – Mgr. Martin Hejkrlík 465670703 m.hejkrlikkraliky.eu
Tajemník – Ing. Martin Košťál 465670704 m.kostalkraliky.eu


Odbor organizační a správní (OOS)

Ing. Jan Divíšek
Vedoucí odboru organizační a správní
465670721 j.divisekkraliky.eu
Spisová služba, podatelna – Helena Vachovcová 465670701 h.vachovcovakraliky.eu
Vnější vztahy města, protokol – Jitka Prausová 465670705 j.prausovakraliky.eu
Informační sítě a komunikace – Ing. Roman Švéda 465670706 r.svedakraliky.eu
Informační sítě a komunikace – Milan Moravec 465670802 m.moraveckraliky.eu
Mzdová účetní, personalistika – Bc. Irena Gáblerová 465670707 i.gablerovakraliky.eu
Matrika, státní občanství – Jitka Maixnerová 465670734 j.maixnerovakraliky.eu
Specialista - Mgr. Denisa Černohousová 465670723 d.cernohousovakraliky.eu


Odbor finanční (FO)

Vedoucí finančního odboru – Ing. Magdalena Berková 465670711 m.berkovakraliky.eu
Příjmy – Marie Kubíčková 465670712 marie.kubickovakraliky.eu
Pokladna – Marcela Kubíčková 465670713 m.kubickovakraliky.eu
Výdaje – Ivana Krejsová 465670714 i.krejsovakraliky.eu


Odbor územního plánování a stavební úřad (OÚPSÚ)

Ing. Dana Nosková
Vedoucí odboru územního plánování a stavební úřad
465670731 d.noskovakraliky.eu
Stavební úřad – Bc. Marie Večeřová 465670732 m.vecerovakraliky.eu
Stavební úřad – Bc. Petr Illichman 465670733 p.illichmankraliky.eu
Územní plánování – RNDr. Jaroslav Kotík 465670762 j.kotikkraliky.eu


Odbor majetkový (MO)

Vedoucí majetkového odboru – Ing. Věra Kubíčková 465670741 v.kubickovakraliky.eu
Prodeje, pronájmy – Jaroslava Maťašovská 465670742 j.matasovskakraliky.eu
Věcná břemena, bytová politika – Hana Krobotová 465670743 h.krobotovakraliky.eu


Odbor výstavby a technické správy (OVTS)

Vedoucí odboru, památková péče – Petr Venzara 465670751 p.venzarakraliky.eu
Technická správa nemovitostí a sítí – Herbert Holly 465670752 h.hollykraliky.eu
Veřejné zakázky, dotace – Bc. Veronika Sedláková 465670753 v.sedlakovakraliky.eu
Komunikace - technická správa a přenesená působnost
Bc. Pavel Šverák
465670754 p.sverakkraliky.eu


Odbory umístěné v budově ul. K. Čapka 316

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)

Bc. Bohumír Strnad
Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
465670861 b.strnadkraliky.eu
Sociální práce, funkce opatrovníka – Bc. Kamila Ferancová 465670862 k.ferancovakraliky.eu
Sociálně-právní ochrana dětí – Hana Lipenská, DiS 465670866 h.lipenskakraliky.eu
Sociálně-právní ochrana dětí – Andrea Jirásková, DiS 465670867 a.jiraskovakraliky.eu
Sociálně-právní ochrana dětí – Bc. Tereza Jílková 465670865 t.jilkovakraliky.eu


Odbor vnitřních věcí (OVV)

Vedoucí odboru VV – Ing. Miroslav Macháček, BA 465670871 m.machacekkraliky.eu
Cestovní doklady – Bc. Světlana Vogelová 465670872 s.vogelovakraliky.eu
Občanské průkazy, evidence obyvatel
Jana Krabcová
465670873 j.krabcovakraliky.eu
Evidence vozidel – Martin Šmolík, DiS 465670874 m.smolikkraliky.eu
Evidence řidičů – Ing. Luboš Hejkrlík 465670875 l.hejkrlikkraliky.eu
Evidence vozidel – Roman Feltl 465670876 r.feltlkraliky.eu
Přestupková agenda – Blanka Jandová 465670877 b.jandovakraliky.eu
Krizové řízení – Bc. Milan Kacálek 465670878 m.kacalekkraliky.eu
Evidence řidičů, zkušební komisař
Ing. Antonín Žižka
465670894 a.zizkakraliky.eu


Odbor životního prostředí (OŽP)

Vedoucí odboru životního prostředí – Ing. J. Orlita 465670881 j.orlitakraliky.eu
Odpadové hospodářství a myslivost – Pavel Brandejs 465670882 p.brandejskraliky.eu
Ochrana půdního fondu, ovzduší – Renata Macošková 465670883 r.macoskovakraliky.eu
Vodní hospodářství – Galina Slavíková 465670884 g.slavikovakraliky.eu
Vodní hospodářství – Růžena Urnerová, DiS 465670885 r.urnerovakraliky.eu


Odbor obecní živnostenský úřad (OOŽÚ)

Vedoucí živnostenského odboru - Bc. Martin Mlynář 465670891 m.mlynarkraliky.eu
Živnostenský odbor – Lenka Macháčková 465670892 l.machackovakraliky.eu
Živnostenský odbor – Kateřina Hostovská, DiS 465670893 k.hostovskakraliky.eu
Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2017 Město Králíky