Optimalizace a profesionalizace MěÚ Králíky | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

 

Od 11. dubna 2016 realizuje město Králíky projekt s názvem:
Optimalizace a profesionalizace MěÚ Králíky,
registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002849.

 

Hlavním cílem projektu je optimalizace a profesionalizace Městského úřadu Králíky, a to prostřednictvím posílení strategického řízení, zlepšení kvality a transparentnosti fungování úřadu a rozvoje lidských zdrojů.

 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost.

Harmonogram projektu:

Zahájení projektu: 11.04.2016
Realizace projektu: 11.04.2016 – 10.04.2018
Ukončení projektu: 10.04.2018
Název projektu: Optimalizace a profesionalizace MěÚ Králíky
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Priorita: Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky