Online katalog sociálních služeb Pk | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

V On-line katalogu sociálních služeb Pardubického kraje naleznete potřebné informace pro konkrétní sociální služby. Ovládání katalogu je velmi snadné. Nastaveno je tak, aby ho  zvládl  i nezkušený uživatel internetu.

 
On-line katalog  je určen pro stávající i  potencionální uživatele sociálních služeb. Poskytuje informace o dostupných formách sociální pomoci. Jedná se především o sociální služby a související sociální dávky. Vyhledávání v  katalogu je velmi jednoduché a  intuitivní. Nastaveno je tak, aby se v něm snadno orientoval i nezkušený uživatel internetu. Aplikace nabízí režim základního vyhledávání na základě zvolených klíčových slov nebo dle grafického znázornění cílových skupin a potřeb.  K dispozici je i pokročilejší vyhledávání, které umožňuje  uživateli zadání dle cílových skupin, věkové kategorie, místa poskytování služby, formy a druhu sociální služby. Na titulní stránce naleznete i Užitečné odkazy nabízející rychlý přístup na webové stránky Pardubického kraje, MPSV, na Registr poskytovatelů  sociálních služeb a také odkazy na odbory sociálních věcí obcí s rozšířenou působností v Pardubickém kraji.  Web splňuje zásady přístupnosti pro těžce zrakově postižené.

Katalog je službou občanům Pardubického kraje, která posiluje jejich informovanost o nabídce sociálních služeb a zvyšuje jejich dostupnost.

On-line katalog vznikl v rámci Individuálního projektu Pardubického kraje na podporu dostupnosti a kvality sociálních služeb, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky