Ochrana zvířat před týráním, veterinární péče | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Ing. Josef Orlita          tel: 465 670 881      * j.orlitakraliky.eu
 

Předpisy související se zákony na ochranu zvířat

311/1997 Sb. o chovu a využití pokusných zvířat

245/1996 Sb. k provedení § 5 odst. 3 zákona České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb.

75/1996 Sb., kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat

119/1993 Sb., kterou se stanoví důvody usmrcení zvířete

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky