Ochrana přírody a krajiny | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Ochrana přírody a krajiny

Ing. Josef Orlita          tel: 465 670 881      * j.orlitakraliky.eu
 

Pracovní náplň úseku vychází ze zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zejména:

  • Povoluje kácení dřevin (Dřeviny do obvodu kmene 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí mohou fyzické osoby kácet na vlastních pozemcích bez povolení, při větším průměru je třeba vyplnit žádost)
  • Vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability
  • Vydává souhlas ke stavbám a jiným činnostem ve vztahu ke krajinnému rázu
  • Vydává stanoviska jako dotčený orgán státní správy k jiným řízením
  • Vydává nařízení k omezení nebo zákazu rušivé činnosti
  • Ukládá pokuty za protiprávní jednání

Předpisy související se zákony č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a č. 289/1995 Sb., o lesích :

55/1999 Sb. o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

219/1998 Sb. způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

102/1996 Sb.o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

101/1996 Sb. , kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa

84/1996 Sb. o lesním hospodářském plánování

83/1996 Sb. o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů

82/1996 Sb. o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin

81/1996 Sb. o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa

80/1996 Sb. o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů

77/1996 Sb.o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa

 

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky