Obecní živnostenský úřad | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Obecní živnostenský úřad

Činnosti odboru

Odbor obecní živnostenský úřad :

·          vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako obecní živnostenský úřad podle zákona o živnostenských úřadech

·          na základě ohlášení vydává průkazy živnostenského oprávnění (výpis z živnostenského rejstříku)

·          vykonává činnost provozovatele informačního systému veřejné správy – živnostenského rejstříku

·          provádí zápis údajů do živnostenského rejstříku – např. vznik živnostenského oprávnění, zánik živnostenského oprávnění, zahájení a ukončení činnosti v provozovně, přerušení provozování živnosti, pokračování v provozování živnosti, ustanovení odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce, změna údajů dle § 49 a § 56 ŽZ

·          vydává výpisy z živnostenského rejstříku

·          provádí živnostenskou kontrolu ·          v samostatné působnosti přijímá oznámení dle § 17 odst. 11 živnostenského zákona·          řeší přestupky na úseku podnikání a na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě

·          provádí dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele a ukládá pokuty za jeho porušování

·          provádí dozor nad dodržováním zákona o spotřebních daních a ukládá pokuty za jeho porušování

·          vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu na úseku cen podle zákona o cenách

·          vykonává činnost centrálního registračního místa (dále jen CRM) – prostřednictvím CRM může podnikatel učinit úkony vůči těmto orgánům státní správy: 

Ve vztahu k finančnímu úřadu:

o                    Přihláška k daňové registraci pro fyzické osoby

o                    Přihláška k registraci k dani z příjmů fyzických osob

o                    Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty

o                    Přihláška k dani z nemovitosti

o                    Přihláška k dani silniční

o                    Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny

o                    Přihláška k registraci — odštěpné závody a provozovny

o                    Přihláška k dani z příjmů jako plátci

o                    daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků

o                    daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně

o                    zajišťující daň

Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení:

o                    Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti OSVČ

o                    Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ

Ve vztahu k úřadu práce:

o                    Hlášení volného pracovního místa, resp. jeho obsazení

Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně:

o                    Oznámení pojištěnce o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky