Obecné informace - domácí násilí, drogy, výchovné problémy ... | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Obecné informace - domácí násilí, drogy, výchovné problémy ...

 AKTUALITY :  

V měsíci říjen  2018 se PORADNA PRO NEDOSLÝCHAVÉ uskuteční 10.10.2018. Zástupce spolku AUDIOHELP Ústí nad Orlicí   poskytne zájemcům o službu odborné sociální poradenství pro nedoslýchavé, provede drobné opravy některých typů naslouchadel. Pozvánku naleznete níže v souboru PORADNA PRO NEDOSLÝCHAVÉ.

Pardubický kraj zahájil kampaň na vyhledávání pěstounů, bližší informace naleznete níže  v souboru "Pardubický kraj hledá pěstouny". Pokud se chcete dozvědět o pěstounské péči a dalších formách náhradní rodinné péče více informací, neváhejte se obrátit na pracovníky MěÚ Králíky - paní Hana Lipenská, h.lipenska@kraliky.eu , tlf.  465 670 866.

V souboru "TYFLOSERVIS Pardubice" naleznete leták s informacemi  o službách pro  nevidomé a slabozraké. Služba působí i v okrese Ústí nad  Orlicí. 

----------------------------------------------------------------------------------

V souborech  "KLINICKÁ LOGOPEDIE1" a "KLINICKÁ LOGOPEDIE2" naleznete informace o službách klinické logopedky Mgr. Šárky Šlesingrové, která působí ve vybraných dnech v Králíkách.  Mezi klienty klinické logopedky patří i dospělí, když včasné zahájení spolupráce   po mozkové příhodě může  zásadně ovlivnit obnovu narušené řeči.  

V souboru "RANÁ PĚČE TAMTAM" naleznete informace o službách pro rodiny s dětmi s poruchou sluchu. Službu poskytuje Centrum pro dětský sluch Tamtam o. p. s., Raná péče pro Moravu a Slezsko, Olomouc.

V souboru "PPP ÚSTI NAD ORLICÍ" naleznete leták s informacemi pro rodiče o  činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí. V případě, že Vaše dítě patří do cílové skupiny uvedené v přiloženém letáku, můžete požádat o zprostředkování konzultace přímo  poradnu nebo naším prostřednictvím, viz. sekce Kontakty. Pomoci by Vám měla i škola, do které Vaše dítě dochází.   

V souboru "POHOTOVOST ZUBNÍCH LÉKAŘŮ 2017" naleznete rozpis pohotovostí zubních lékařů o víkendech v oblasti Lanškroun-Letohrad-Králíky-Žamberk, čerpáno ze stránek Pardubického kraje  https://www.pardubickykraj.cz/lekarska-sluzba . 

V souboru "ALZHEIMER PORADNA" naleznete kontakt na Domov důchodců Ústí nad Orlicí, který se zaměžuje i na osoby s Alzheimerovou chorobou.  S dotazy ohledně Alzheimerovi choroby se lze obracet na domov prostřednictvím mailové pošty, v domově si lze dohodnout návštěvu, blíže v letáku.

V souborech "CENTRUM PRO AUTISMUS1" a "CENTRUM PRO AUTISMUS2" naleznete informace o službách pro rodiny s dětmi s poruchou autistického centra. Organizace Rodinné integrační centrum z Pardubic rozšiřuje svou územní působnost, kdy bude působit v Lanškrouně. Na Králicku je uvedená organizace schopna poskytovat terénní služby v rodinách

V souboru "ADRESÁŘ LÉKAŘŮ" naleznete informace o praktických a odborných lékařích působících v regionu, včetně provozní doby a kontaktů. Pokud zjistíte, že některé informace v souboru  již neplatí, zašlete nám, prosím, upozornění na adresu b.strnad@kraliky.eu .Děkujeme za spolupráci.

Obce mají podle § 94, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zajišťovat dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území. V Králíkách je poskytována pečovatelská služba, tj. sociální služba podle ustanovení  § 40, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  Podrobnosti naleznete v části Pečovatelská služba. 

Žádost o uzavření nájemní smlouvy  v pečovatelském domě naleznete v části Pečovatelská  služba - Soubory ke stažení.

Přehled těch nejdůležitějších obecně závazných předpisů, s nimiž pracujeme :

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  Část druhá - Rodinné právo  

zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

zákon č. 109/2002 Sb. o ústavní výchově

V souboru "Regulace hazardních her na obecní úrovni" naleznete materiál Úřadu vlády České republiky - Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti. Materiál se zabývá hráčstvím a hazardními hrami z různých úhlů pohledu, od dopadů na jedince ke společenským, včetně ekonomického pohledu na věc.

Na odkazu  https://www.youtube.com/watch?v=lnHr-giaweI&feature=youtu.be naleznete cca 27 minutové video o životě Kateřiny Maxové, která prodělala  dětskou mozkovou obrnu. Dokument  popisuje  Katčiny žážitky z každodednního života,  usiluje o odbourávání předsudků o lidech s tělesným postižením. Kateřina je předsedkyní o. s.  DMO pobyty, podporující osoby  s následky dětské mozkové obrny, www.dmopobyty.cz .

V níže přiložených  souborech naleznete informace o činnosti o. s. LAXUS, které poskytuje v Pardubickém  kraji sociálně-zdravotní služby pro uživatele drog.

Níže v souboru "SOCIÁLNÍ PRÁCE"    naleznete základní infromace k agendě sociální práce vykonávané odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Králíky.

Odkaz na webové stránky Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závisosti při Úřadu vlády ČR - www.drogy-info.cz.  Součástí těchto stránek je i „Mapa pomoci“, která slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání kontaktů na zařízení pomoci v oblasti poradenství, léčby a prevenci podle jednotlivých krajů, (okresů) a obcí a podle specifického typu nabízené pomoci při léčbě drogových závislostí.

Na webových stránkách  www.rekninedrogam.cz se zájmeci mohou dozvědět informace o jednotlivých druzích drog, jejich původu, účincích, vzhledu, doplněno příběhy uživatelů. Uspořádáno ve formě brožur ve formátu *.pdf, brožury lze stáhnout. 

V souboru "Středisko výchovné péče Mimoza"  naleznete informace o činnosti Střediska výchovné péče Mimoza, Ústí nad  Orlicí, které poskytuje rodičům poradenství v oblasti výchovy. Termíny konzultací lze dohodnout i přes pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví,  bliže v sekci Kontakty tohoto webu. 

Středisko rané péče v Pardubicích poskytuje služby rané péče rodinám s dětmi do  sedmi let věku s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen /děti s nízkou porodní váhou, komplikovaným porodem, apod./. Více o činnosti střediska a kontakty na něj  naleznete  v přiložených souborech.

Domácí násilí - od 1.1.2007 je účinná změna  zákona o Policii České republiky č. 283/1991 Sb., ustanovení § 21a - d, podle kterého může policista  vykázat z bytu nebo domu společně obývaného osobu podezřelou z násilí proti spolubydlícím, a to i s ohledem na předcházející útoky.  Osobám ohroženým, vůči kterým byly útoky vedeny, je třeba poskytnout bezprostředně po vykázání útočníka nezbytnou pomoc. Tuto činnost v Pardubickém kraji zajišťujě občanské sdružení SKP - Centrum, Pardubice.  Od měsíce dubna 2008  pracovnice občanského sdružení navštěvují Králíky, jsou k dispozici občanům. Informační leták o činnosti občanského sdružení je připojen níže, včetně konktaků, http://www.skp-centrum.cz/

S laskavým svolením ředitele Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí v. v. i., Praha, Doc. Ing. Ladislava Průši, CSc.,  je  níže mezi soubory připojena prezentace s názvem  "Stárnutí populace a jeho důsledky na potřebu sociálních služeb do r. 2050". S touto  prezentací vystoupil pan ředitel dne 20.2.2008 na  konferenci k problematice plánování sociálních služeb v Litomyšli.  I bez doprovodného komentáře jsou údaje z prezentace zajímavé, např. co se předpokládaného demografického vývoje v ČR týče, mezinárodní srovnání v péči o seniory  v různých zemích Evropy.  

V souboru "Desatero pro rodiče"  jsou zmíněny  výchovné zásady, kterými se nedá jistě nic pokazit. Zveřejněno s laskavým svolením PhDr. Heleny Vrbkové, autorky desatera. Kontakt  www.zivot-bez-zavislosti.cz  h.vrbkova@seznam.cz.

Dále je připojen kontakt na Linku důvěry Pardubického kraje, kterou zajišťuje os Kontakt Ústí nad Orlicí,  www.linkaduveryuo.cz. V souboru pojmenovaném "Kdy volat na Linku důvěry?" jsou připojeny podrobnější informace o provozu Linky důvěry.

Soubor " Jak nám můžete pomoci" obsahuje praktické  zásady, jak komunikovat s lidmi se zrakovým postiženímc např. v náhodném kontaktu, www.okamzik.cz.    

Krajský úřad Pardubického kraje a Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje požádaly obce s rozšířenou působností o distribuci informace o možnosti kontaktovat v případě potřeby záchrannou službu -  155 - formou SMS zprávy. Tento způsob  kontaktu  má být  určen pro osoby s vážnými poruchami sluchu.  Osobám s poruchami sluchu, které byly v kontaktu s městským úřadem  byla informace distribuována.  Informace o způsobu registrace služby a o  cílové skupině osob, pro které je služba určena,   naleznete v suboru "SMS záchranná služba". V případě dotazů kontaktujte  odbor sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu - p. Strnad, tlf. 465 670 861, email: b.strnad@orlicko.cz. V případě zájmu lze dohodout předání registračního formuláře záchranné službě prostřednictvím městského úřadu.

V souboru "žádost o uzavření smlouvy v domě s pečovatelskou službou"  je formulář žádosti o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou. Nejedná se o zařízení sociálních služeb, ale o bytový fornd města vyčleněný k obsazování občany se zdravotním postižením, potencionálními odběrateli úkonů pečovatelské služby. Přidělování bytu se řídí pravidly pro pronajímání bytů města, viz. web města http://www.kraliky.eu/#229 .

Soubor "Osobní asistence - os Hewer" obsahuje informace o sociální službě osobní asistence. Os Hewer poskytuje službu osobní asistence na území Pardubického kraje.  Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována bez časového omezení, kdykoliv během dne, včetně víkendů a svátků. Poskytování sociální služby osobní asistence ve městě je vázáno na  poptávku po službě. V případě zájmu o službu vyhledává občanské sdružení asistenty přímo v místě. V případě zájmu o podrobnosti kontaktujte přímo občanské sdružení Hewer, kontakt viz. soubor, další informace www.pecovatel.cz. 

Občanské sdružení Amalthea z Chrudimi  poskytuje v Králíkách a přilehlých obcích sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, blíže v souboru "Amalthea - Sanace rodiny". Amalthea dále poskytuje poradenství pěstounským rodinám, rozsah služeb je uveden v souboru "Amalthea - NRP".   Kontakt rodiny a pracovníka Amalthey zprostředkuje pracovník odboru sociálních věcí a zdravotnictví. K rozvoji svých aktivit ve zdejším regionu hledá Amalthea  dobrovolníky pro práci s ohroženými rodinami.  Informace o náplni práce a kontakt naleznete v souboru "Dobrovolníci pro ohroženou rodinu - os Amalthea Chrudim", www.amalthea.pardubice.cz .

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytuje v regionu Králicka i Oblastní charita Ústí nad Orlicí, další informace na www.uo.charita.cz .

Webový portál  www.sancedetem.cz  je nekomerční informační portál, který rodinám poskytuje informace při řešení nejdůležitějších potíží  při výchově dětí a také tipy, kde pomoc hledat. Rodiče zde najdou odpovědi na otázky spojené se zdravotními či psychyckými problémy dětí, s jejich rizikovým chováním, s porozvodovou péčí o děti, se sociálně patologyckými jevy apod. Portál provozuje o. p. s. Sirius, která se angažuje v procesu transformace péče o ohrožené děti.
 

Každý má nárok na na poskytnutí základního sociálního poradenství vedoucího k řešení hmotné nouze nebo jejímu přecházení - § 1, zákona č. 111/2006 Sb.,  o pomoci v hmotné nouzi.  Odborné sociální poradenství je sociální služba podle zákona o sociálních službách. Odborné sociální poradenství se poskytuje např. v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí. 

Občanská poradna Oblastní charity Ústí nad Orlicí působí v Králíkách od roku 2011. Služby občanské poradny jsou určeny všem lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální či životní situace, nebo jim taková situace hrozí, situaci neumí sami řešit a potřebují pomoc. Pracovníci poradny pomáhají řešit klientům situaci v oblastech dluhové problematiky, bydlení, pracovních vztahů, zaměstnanosti, majetkoprávních vztahů a mnoha dalších situací, které život přináší. Služby poradny jsou bezplatné. Občanská poradna je v Králíkách v provozu každé úterý od 9.00 hod. do 12.00 hod. v budově Základní školy Králíky, Moravská 647, v patře nad školní jídelnou. Kontakt na poradnu je 734 281 415 (denně v provozní době), pevná linka 465 520 520 (Ústí nad Orlicí, záznamník). O samotné občanské poradně a dalších službách Oblastní charity Ústí nad Orlicí blíže na webovém odkazu http://uo.charita.cz/sluzby/obcanska-poradna/ .
 

Dluhovému  poradenství se věnuje občanská poradna  v Rychnově nad Kněžnou, www.oprk.cz

Připojené odkazy mohou pomoci při volbě spotřebitelského úvěru. Na webu Asociace občanských poraden http://dluhy.obcanskeporadny.cz/    jsou srozumitelně popsány zásady, jak postupovat při hodnocení nabídnutého spotřebitelského úvěru. Samozřejmostí by měl být dostatek času na volbu spotřebitelského úvěru, srovnání s ostatními produkty na trhu a rada s odborníkem. Smlouvy o spotřebitelských úvěrech byly vypracovány odborníky s právnickým vzděláním. Účelem  poskytování spotřebitelských úvěrů, na straně poskytovatele, je zhodnotit půjčené peníze a dostat je zpět téměř za všech okolností.  Chovat se při volbě spotřebitelského úvěru jinak, než podle doporučených zásad, známená rozhodovat se neinformovaně,  v budoucnu tedy skoro jistě problém. Na webových stránkách České obchodní inspekce /http://www.coi.cz/cs/spotrebitel/nez-si-vezmete-spotrebitelsky-uver.html/ je možno spočítat celkové náklady na půjčku při různých výších úvěru a splátek.

Níže odkazy na některé druhy poraden :  

Asociace občanských poraden -  http://www.obcanskeporadny.cz/

Centrum psycho-sociální pomoci - Rodinná a manželská poradna Pardubického kraje v Ústí nad Orlicí  http://www.rmporadna.cz/

SKP Centrum Pardubice - mimo jiné i pomoc obětem domácího násilí - http://www.skp-centrum.cz/

Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou - os Agapé, Rychnov nad Kněžnou - dluhové poradenství  - http://www.oprk.cz/dluhove-poradenstvi/

V Ústí nad Orlicí  působí občanské sdružení Péče o duševní zdraví, pomáhající dlouhodobě duševně nemocným lidem. Blížší informace naleznete níže  v souboru "Péče o duševní zdraví", www.pdz.cz .

Soubor "Azylový dům - Dům světla" obsahuje informace  o sociální službě pro cílovou skupinu - osoby HIV pozitivní a osoby s onemocněním AIDS.

V souboru "AMADEO" naleznete leták s informacemi o možnosti pomoci občanům po těžkém úrazu  s uplatněním nároků na náhradu škody, www.nahradaskody.net.

Městská knihovna Králíky připravila pro čtenáře  se sníženou pohyblivostí, handicapem, omezujícím možnost knihovnu navštívit, bezplatnou  donáškovu službu. Jak si tuto služby zařídit se dozvíte v dopise ředitelky knihovny - soubor "KNÍŽKAAŽDODOMU".

V souboru "Fond ohrožených dětí" naleznete leták popisující činnost Fondu ohrožených dětí, pobočka Pardubice. Uvedená organizace provozuje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, veřejnosti známé pod názvem Klokánky. 

Na webových stránkách  http://alkohol-alkoholismus.cz/  naleznete informace o  prevenci a léčbě závislosti na alkoholu.   Jsou zde  uvedeny adresy zařízení zabývajících se prevencí a léčbou alkoholismu, např.  AT ambulancí, léčeben, doléčovacích center,  detoxikačních lékařů, komunit, záchytek, terapeutů, psychologů. Portál je určen jak pro odborníky i laiky,  kteří poskytují pomoc nebo ji potřebují. 

 K datu 1.1.2012 dochází v rámci tzv."SOCIÁLNÍ REFORMY I" k přesunu agend sociálních dávek - dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro zdravotně postižené a dávky příspěvku na péči - na Úřad práce ČR. Podrobnosti naleznete v souborech "SOCIÁLNÍ REFORMA I" a "LETÁK K SOCIÁLNÍ REFORMĚ", viz. níže.  Agendy dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro zdravotně potižené a příspěvku na péči byly k datu 1.1.2012 předány na Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Králíky. Pracovníky, kteří se na úřadu práce zabývají těmito agendami, naleznete v budově Městského úřadu Králíky, ul. Karla Čapka 316, přízemí - prostory odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tedy jako před datem 1.1.2012. Kontakty : Bc. Marcela Paulusová tlf. 950 172 238, Jana Altmanová  tlf. 950 172 322. 

Azylový dům Na Skalách občanského sdručžení Cema Žamberk poskytuje služby  ženám, matkám s dětmi a otcům s dětmi v krizové životní situaci.  V souborech "AZYLOVÝ DŮM ŽAMBERK" naleznete informace o službě. S tímto zařízením sociálních služeb město Králíky spolupracuje při výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí.  Město Králíky  několik let   finančně  podporuje provoz tohoto azylového domu, blíže na www.cema-nno.cz.

V souborech "Bílý kruh bezpečí 1" a "Bílý kruh bezpečí 2" naleznete informoace  o projektu organizace Bílý kruh bezpečí, které se orientuje na osoby zasažené trstnou činností. V udvedených souborech naleznete informoace o novém projektu organizace, nazvnaném Kruh bezpečí, další informace na www.bkb.cz, www.esfcr.cz/projekty/kruh-bezpeci-zvlast-zranitelnym-obetem-trestnych-cinu.

 V souboru "Katalog sociálních služeb" naleznete v elektronické podpobě  publikaci /dále jen "katalog"/, kterou vydal Pardubický kraj v rámci projektu "Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb v Pardubickém kraji", se zaměřením na region Králicka. Katalogy v tištěné podobě jsou distribuovány poskytovatelům sociálních služeb v regionu, některým  příspěvkovým organizacím města, zájmovým sdružením z regionu, lékařům.  K vyzvednutí jsou katalogy na budovách městského úřadu - Velké náměstí 5 a  Karla Čapka 316.  V případě vyčerpání zásob  na uvedených distribučních místech je možno   katalog vyzvednout na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Králíky, Karla Čapka 316, přízemí.  

V rámci  mezinárodního projektu EUROKLÍČ dochází k postupnému osazování některých veřejných míst tzv. eurozámky, k nimž pasuje jeden univerzální  klíč. Takovým klíčem je pak možno otevírat místa osazena „eurozámkem“ doslova po celém světě.   Euroklíče mají pomáhat lidem se sníženou schopností pohybu, zajistit jim  dostupnost  toalet, výtahů, schodišťových plošin ve veřejných budovách. Klíč si lze zakoupit nebo půjčit. V rámci Pardubického kraje bylo zástupcům každé obce s rozšířenou působností předáno k zapůjčení obyvatelům regionu 20 kusů euroklíčů. Klíč může být zapůjčen držitelům průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetikům stomikům, onkologickým pacientům a pacientům s Crohnovou chorobou. Další klíče budou k zapůjčení distribuovány prostřednictvím Sítě mateřských center,  a to rodičům s dětmi do třech let věku.    Pokud patříte do výše uvedené cílové skupiny, cestujete, a máte zájem o zapůjčení euroklíče, kontaktujte, prosím, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Králíky tlf. 465 670 861, p. Strnad, mail b.strnad@kraliky.eu, podrobnosti budou dohodnuty v osobním jednání.    Informace ohledně možnosti  zakoupení Euroklíče, místech osazených eurozámky, získáte na webové adrese www.eurokeycz.com Další informace naleznete  níže v souboru "EUROKLÍĆ".     

 Dne 7.10.2013 se uskutečnila v Evropském domě beseda s Mgr. Martinem Halířem, psychologem z občanského sdružení Péče o duševní zdraví. S laskavým svolením Mgr. Halíře uveřejňujeme níže  prezentaci, z níž při přednášce vycházel - soubor "Beseda Péče o duševní zdraví". K otevření souboru  je třeba prohlížeč PowerPoint Viewer.

V souborech s názvy "DOMOV POD KUŇKOU - chráněné bydlení""DOMOV POD KUŇKOU - domov pro osoby se  zdravotním postižením" jsou informační letáky příspěvkové organizace Pardubického kraje Domova pod Kuňkou, která poskytuje sociální služby podle zákona o sociálních službách. Jedná se o službu chráněné bydlení a službu domov pro osoby se zdravotním postižením, blíže v souborech. V případě zájmu ze strany obyvatel se mohou tito obracet na pracovníky Městského úřadu Králíky - odboru sociálních věcí a zdravotnictví ohledně získání dalších informací o službě - paní Gáblerová  tlf. 465 670 862, p. Strnad tlf. 465 670 861

V souboru "VYROĆNÍ ZPRÁVA INTERVENČNÍHO CENTRA" naleznete zprávu o činnosti Intervenčního centra Pardubice v roce 2013. Intervenční centrum  se zaměřuje na pomoc obětem domácího násilí na území Pardubického kraje, tedy i u nás v územní půsonosti ORP  Králíky.

V souboru "CHARITA - POMŮCKY PRO HANDICAPOVANÉ" naleznete informace o možnosti zapůjčení pomůcek pro handicapované v půjčovně Oblastní charity Ústí nad Orlicí.

Na webovém odkazu http://www.mpsv.cz/files/clanky/17905/analyza.pdf - stránky MPSV - je zveřejněna Analýza sítě služeb pro práci s rodinami a dětmi, kterou pro MPSV zpracovala společnosti SocioFaktor s. r. o.. Jedná se o rozsáhlé i zajímavé čtení.

 

informace vložil : Strnad B., odbor sociálních věcí a zdravotnictví,  tlf : 465 670 861,  b.strnadkraliky.eu   

Dokumenty

"EUROKLÍČ" (4 MB)
"AMADEO" (380 kB)
LAXUS o. s. (37 kB)
Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky