Možnost inzerce | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Možnost inzerce


Podmínky inzerce
Vážení podnikatelé, podniky a instituce v Králíkách a okolí. Nabízíme vám účinnou reklamu pro vaší firmu za velmi příznivé ceny. Vyberte si z naší nabídky, vyplňte formulář a na těchto stránkách bude zveřejněn inzerát se všemi důležitými informacemi o vaší firmě (název, činnost, adresa, telefon a fax, e-mail, internetová adresa, doplňující informace atd.).

Tyto stránky jsou určeny občanům města Králíky a okolí. Reklama na této stránce proto osloví právě vaše nejčastější zákazníky.

Podmínky inzerce:
Zájemce o inzerci odešle vyplněný formulář emailem na adresu: webkraliky.eu

Inzerát bude zveřejněn asi 1-3 týdny po přijetí vyplněného formuláře.
Délka zveřejnění inzerátu je nejdéle 1 rok (platnost všech inzerátů končí 30. června každý rok). Inzerát lze kdykoliv obnovit. Neobnovené inzeráty budou k nejbližšímu datu 30. června odstraněny.
Formulář musí být čitelně a správně vyplněn a opatřen podpisem, příp. razítkem a podpisem, a je považován za objednávku, na základě které MÚ Králíky odešle inzerentovi fakturu.

Ceník inzerce:

A. Základní nabídka - vyplňte část A formuláře. Zahrnuje zveřejnění kategorie činnosti, názvu firmy/jména osoby, adresy, telefonu, faxu a adresy elektronické pošty (e-mail). Cena 100 Kč/rok.

B. Odkaz - kromě dílu A vyplňte také díl B formuláře. Zahrnuje zveřejnění jednoho nebo více odkazů (tj. linků, internetových adres) na vlastní stránky firmy nebo osoby. Cena 50 Kč za každý odkaz/rok.

C. Rozšířená nabídka - kromě dílu A (případně i B) vyplňte také díl C formuláře. Zahrnuje zveřejnění podrobnějších textových informací o firmě v rozsahu nejvíce 500 znaků (včetně mezer). Cena 50 Kč/rok.

Podrobný postup odeslání formuláře poštou:
1) Pokud máte možnost upravovat dokumenty ve formátu* DOCX , klepněte zde (dokument Word) a uložte formulář na disk. 

Formulář otevřete v programu Microsoft Word a vyplňte jednotlivá pole.

V případě nejasností nebo potíží pošlete email na adresu webkraliky.eu .

2) Vyplněný formulář odešlete emailem na adresu: webkraliky.eu

 

* Pokud nejste z technických důvodů schopni upravovat souborový formát DOCX (MS Word), pošlete prosím zprávu na adresu webkraliky.eu a po dohodě Vám bude zaslána žádost ve vyhovujícím formátu. 

 

 

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky