Konsolidace IT ORP Králíky | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Projekt CZ.1.06/2.1.00/22.09380 Konsolidace IT ORP Králíky

Informace o projektu
Číslo smlouvy: 30937/2014-91/1
Evidenční číslo ISPROFIN: 117D111001305
Název příjemce: Město Králíky
Název projektu: Konsolidace IT ORP Králíky
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/22.09380
Prioritní osa: 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence
Oblast podpory: 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě

Náklady na projekt:

dodávky a služby - 2.182.785,- Kč vč. DPH

technická podpora po dobu 5-ti let - 239.580,- Kč vč. DPH

 

Předmětem realizace projektu je konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, serverů a infrastruktury, rozvoj služeb TC, zvýšení bezpečnosti a zlepšení bezpečnostní a technické infrastruktury úřadu i TC ORP, kultivace vnitřních systémů a vnitřní integrace agend a elektronizace procesů úřadu v oblasti řízení smluv a úplná elektronizace vybraných agend úřadu, tedy agendy a procesy, které dosud nejsou elektronizovány (agenda vodoprávního úřadu, agenda silničního úřadu a provázání agendy SSL a RŽP.

Předmět tvoří těchto šest hlavních oblastí:
- úplná elektronizace vybraných agend a vnitřních procesů MěÚ Králíky (elektronizace agendy evidence smluv, agendy vodoprávního úřadu, agendy silničního úřadu a agendy RŽP);
- posílení technologické a bezpečnostní infrastruktury technologického centra ORP Králíky včetně zvýšení kapacity úložiště dat (bezdrátové propojení budov MěÚ, povýšení doménového řadiče a řadičů virtualizace Hyper-V a doplnění RAM, pořízení zálohovacího / archivačního systému, zajištění antivirového systému);
- zvýšení efektivity a bezpečnosti správy a administrace IT (virtualizace aplikací);
 digitalizace dat (pořízení multifunkčních zařízení, zajištění nástroje pro digitalizaci dat, digitalizace);
- rozšíření stávající elektronizace úřadu (povýšení SW a aplikačního vybavení v návaznosti na vytvořený Portál úředníka, zvýšení objemu datového úložiště).
- technická podpora po dobu 60 měsíců od předání a převzetí

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky