Inzerce | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Inzerce

Podmínky inzerce
Vážení podnikatelé, podniky a instituce v Králíkách a okolí. Nabízíme vám účinnou reklamu pro vaší firmu za velmi příznivé ceny. Vyberte si z naší nabídky, vyplňte
formulář a na těchto stránkách bude zveřejněn inzerát se všemi důležitými informacemi o vaší firmě (název, činnost, adresa, telefon a fax, e-mail, internetová adresa, doplňující informace atd.).

Tyto stránky jsou určeny občanům města Králíky a okolí. Reklama na této stránce proto osloví právě vaše nejčastější zákazníky.

Podmínky inzerce:
Zájemci o inzerci vyplní formulář a odešlou jej poštou na adresu:
MÚ Králíky, sekretariát
Velké náměstí 5
561 69 Králíky
Dopis označte značkou "Inzerce na WWW".

Inzerát bude zveřejněn asi 1-3 týdny po přijetí vyplněného formuláře.
Délka zveřejnění inzerátu je nejdéle 1 rok (platnost všech inzerátů končí 31. prosince každý rok). Inzerát lze kdykoliv obnovit. Při nezaplacení inzerce na následující rok bude inzerce k 31. lednu odstraněna. Při podání inzerce v průběhu roku bude účtována poměrná část.
Formulář musí být čitelně a správně vyplněn a opatřen podpisem, příp. razítkem a podpisem, a je považován za objednávku, na základě které MÚ Králíky odešle inzerentovi fakturu.

Ceník inzerce:
Cena inzerce na stránkách města Králíky je velmi příznivá:

A. Základní nabídka - vyplňte díl A formuláře. Zahrnuje zveřejnění kategorie činnosti, názvu firmy/jména osoby, adresy, telefonu, faxu a adresy elektronické pošty (e-mail). Cena 100 Kč/rok.

B. Odkaz - kromě dílu A vyplňte také díl B formuláře. Zahrnuje zveřejnění jednoho nebo více odkazů (tj. linků, internetových adres) na vlastní stránky firmy nebo osoby. Cena 50 Kč za každý odkaz/rok.

C. Rozšířená nabídka - kromě dílu A (případně i B) vyplňte také díl C formuláře. Zahrnuje zveřejnění podrobnějších textových informací o firmě v rozsahu nejvíce 160 znaků (včetně mezer). Cena 50 Kč/rok.

Postup odeslání formuláře poštou:
1) Pokud používáte operační systém Microsoft Windows a program Microsoft Word, klepněte
zde (dokument Word) a uložte formulář na disk. Formulář otevřete v programu Microsoft Word a vytiskněte jej.

2) Pokud používáte jiný operační systém než MS Windows nebo používáte systém MS Windows, ale nepoužíváte program Microsoft Word, klepněte
zde (dokument PDF) a uložte formulář na disk. Formulář otevřete v programu Adobe Acrobat Reader a vytiskněte jej.

3) Vyplňte formulář a podepište jej (opatřete razítkem).

4) Odešlete formulář poštou na adresu uvedenou výše. Neposílejte formulář elektronickou poštou.

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky