Horní Lipka | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Horní Lipka
Rozloha: 669,6708 ha
Počet obyvatel k 1. 1. 2011: 108
Počet domů s číslem popisným: 54
Počet staveb s číslem evidenčním: 21
Osadní výbor: Osadní výbor: předseda - Jitka Špontáková (Horní Lipka 52), členové - Jana Hladová, Alena Suchomelová
e-mail:   horni.lipka@seznam.cz
Horní Lipka (něm. Ober Lipka) je lánovou vsí s roztroušenou výstavbou podél horního toku Lipkovského potoka, asi 4 km severně od Králík.
Páteřní komunikací je silnice č. III/31222, na kterou se v jižní části katastru napojuje silnice č. III/31223 z Prostřední Lipky. Poblíž křižovatky těchto cest prochází katastrem obce železniční trať č. 021 Hanušovice - Týniště n. Orl. Nejbližší vlakové zastávky jsou však až v Prostřední Lipce nebo Červeném Potoku. V obci je pět autobusových zastávek.
Zemědělský areál s kravínem zde obhospodařuje firma ZEOS Prostřední Lipka, na části pozemků hospodaří družstvo Mistrovice. Ubytovací zařízení zde mají Collinsovi, hostinec Zezulkovi, prodejnu smíšeným zbožím s penzionem Věra Kováčová. Velkou část zástavby, především v horní části, tvoří rekreační objekty.
Horní Lipka byla založena v 16. století. Kdysi tudy procházela stará obchodní cesta do Kladska, proto tu stávala celnice, která postupem času zanikla. Dominantou středu obce je filiální kostel sv. Anny z r. 1818. Kdysi přiléhající hřbitov dnes připomínají jen snesené náhrobní kameny u jižní stěny kostela a hřbitovní kříž uprostřed. Na okraji hřbitova se nachází památník starousedlíků zavražděných v srpnu 1945. Na místě památníku padlým z 1. světové války, na blízké křižovatce, stojí dnes pomník rudoarmějcům z r. 1945. Na tzv. Freudebergu stojí další osamocená sakrální stavba - oplechovaná zvonička. O někdejší velikosti obce vypovídá údaj o počtu obyvatel z r. 1930 - tehdy tu žilo 621 lidí! Nejstarší dějiny obce jsou zpracovány v dochované obecní kronice, popisující události z let 1800-1938. Její český překlad je uložen v Městském muzeu Králíky. Na jihu katastru se nachází nepřístupný, zdemolovaný pevnostní objekt K-S9.
Svou samosprávu ztratila obec v r. 1979, kdy byla Horní Lipka připojena ke střediskové obci Prostřední Lipka a spolu s ní v r. 1985 ke Králíkám.
Text a foto: Arnošt Juránek

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky