Heřmanice u Králík | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Heřmanice u Králík
Rozloha: 555,5230 ha
Počet obyvatel k 1. 1. 2011: 69
Počet domů s číslem popisným: 37
Počet staveb s číslem evidenčním: 8
Osadní výbor: Osadní výbor: předseda - Mgr. Jiří Švanda, členové - Petr Brůna, Richard Švec, Jiří Bartoníček, Jana Mezuliánová
e-mail:   hermanice.u.kralik@seznam.cz
Heřmanice (něm. Herrnsdorf) jsou co do počtu obyvatel nejmenší králickou vesnicí. Leží 5 km na sever od Králík a 3 km od Prostřední Lipky. Zástavba je soustředěna po obou březích Heřmanického potoka, který se nejprve v horní části obce vine hlubokým zalesněným údolím, a dále ve směru jihozápadním přechází do otevřených luk a polí.
Dopravní páteří obce je silnice č. III/31223 z Prostřední Lipky, která je na horním konci obce propojena asfaltovou polní komunikací s Horní Lipkou. V obci je jedna autobusová zastávka, nejbližší železniční zastávka, která je však v provozu pouze o víkendech, je v Prostřední Lipce. Nádraží jsou pak v Králíkách (5 km) a v Dolní Lipce (6 km).
Podniky působícími ve vsi, jsou především soukromí zemědělci a společnosti, dále řemeslníci a poskytovatelé ubytovacích služeb, nejvýznamnější z nich Penzion Heřmanice, se nachází v budově bývalé školy. V obci není žádná prodejna.
Heřmanice byly založeny při kolonizaci probíhající v okolí v průběhu 16. století, nejspíše jako Heřmanova ves. První písemná zmínka o vsi je z roku 1568. Dominantou Heřmanic a zároveň dominantou celého údolí je filiální kostel Nejsvětější Trojice, který byl dokončen a slavnostně vysvěcen 22. října. 1899. V současnosti je příležitostně využíván ke kulturně duchovním akcím. Budova bývalého hostince z roku 1864 slouží dlouhá léta mimo jiné i jako klubovna místního sboru dobrovolných hasičů, jediné společenské organizace, která v obci pracuje. Další významnější památkou je památník padlým z 1. světové války, přetvořený novými osídlenci na připomínku dnů zrady a 2. sv. válku. Vedle něj stojí pískovcové sousoší Kalvárie a v katastru vesnice je ještě několik dalších křížů. Centrum obce dotváří požární cvičiště s hřištěm. Hřbitov pod lesem je dnes již zrušený. Někdejší slávu pohraniční vesnice na tzv. Tanndorfské stezce připomíná už jen bývalá Luxova hospoda vybudovaná v roce 1932, zvaná "U pašeráka". Z téhož roku je i bývalá školní budova. Svou samosprávu Heřmanice ztratily v roce 1964, kdy byly připojeny ke střediskové obci Prostřední Lipka a spolu s ní v roce 1985 ke Králíkám.
Text a foto: Arnošt Juránek (poslední aktualizace 7. 1. 2015)
Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky