Dotazník ke strategickému plánu rozvoje města Králíky | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města


Vážení občané,

město Králíky zpracovává Strategický plán rozvoje města Králíky, ve kterém budou stanoveny směry a cíle rozvoje a návrhy opatření k jejich dosažení. Strategický dokument bude sloužit jako podklad pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech a pro získávání dotací na uskutečnění vybraných záměrů. Pro kvalitní zpracování tohoto dokumentu je nezbytné znát potřeby a požadavky Vás, občanů města a místních částí.


Z tohoto důvodu se na Vás obracíme s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v dotazníku, který bude po jednom výtisku zaslán do Vašich poštovních schránek. Další dotazníky (pro ostatní členy domácnosti) budou v tištěné podobě k dispozici na Městském úřadě Králíky,
případně je možné vyplnit elektronický dotazník.

On-line verzi dotazníku k vyplnění naleznete zde: Dotazník ke strategickému plánu.

Dotazník je určen pro osoby starší 15 let. Uzávěrka pro příjem dotazníků je ve středu 29. listopadu 2017.


Dotazník v tištěné podobě prosíme odevzdejte během otevírací doby na některém z těchto míst:

  • Městský úřad Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
  • Městský úřad Králíky, Karla Čapka 316, 561 69 Králíky
  • Městská knihovna Králíky, Velké náměstí 273, 561 69 Králíky

Prosíme, respektujte otevírací dobu na sběrných místech.

Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování strategického plánu rozvoje města a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny.

Za Vaše názory a podněty velice děkujeme, jistě nám přispějí k objektivnímu stanovení hlavních směrů rozvoje našeho města v dalších letech.

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Denisu Černohousovou na e-mailu d.cernohousova@kraliky.eu nebo telefonním čísle +420 465 670 723.

Za město Králíky
Jana Ponocná,
starostka města


Dotazníkové šetření probíhá v rámci projektu „Optimalizace a profesionalizace MěÚ Králíky“. Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost.

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky