Dolní Lipka | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Dolní Lipka
Rozloha: 419,1495 ha
Počet obyvatel k 31.12. 2015: 128
Počet domů s číslem popisným: 46
Osadní výbor: předseda - Arnošt Juránek, členové - Petr Štieber, Marie Kesnerová, Milan Kacálek, Dana Kacálková,
e-mail:   dolnilipka@seznam.cz
Dolní Lipka (něm. Nieder Lipka) leží 3 km na západ od Králík. Dopravní páteří obce je silnice č. I/43 z Králík k hraničnímu přechodu Dolní Lipka - Boboszów, z níž u nádraží odbočuje silnice č. III/31223 do Prostřední Lipky, a která se na křižovatce u železničního mostu setkává se silnicí č. II/312 směr Mladkov a č. III/04314 směr Červená Voda. Dolní Lipka je také železničním uzlem. Prochází zde trať č. 024 Ústí nad Orlicí – Mlýnický Dvůr (nákladní vlaky jezdí až do cílové stanice původní lokální trati Dolní Lipka – Štíty; na této trati leží také králické nádraží), z níž odbočuje trať č. 025 Dolní Lipka - Hanušovice. Ve vsi jsou také dvě autobusové zastávky.

Vedle nádraží Správy železniční dopravní cesty, s. o., je významnějším podnikem zemědělská společnost ZEOS Prostřední Lipka, obhospodařující většinu zdejších pastvin a rozsáhlý komplex kravínů pro 300 ks skotu. Soukromě zde hospodaří Žižkovi z Dolní Lipky, Martincovi a Diblíkovi z Králík a Seidlovi s Dolních Boříkovic. Svou ordinaci má ve vsi veterinární lékař MVDr. Stanislav Král.
Pobočku zde má i firma PREXIM Diesel, s. r. o., Těchonín, zabývající se opravou lodních motorů. V jejím sousedství se nachází prodejna s použitým oblečením pana Hanáka, nedaleko skladů firmy PREXIM Diesel. V areálu zaniklého Agrochemického podniku Žamberk má svou firmu autodopravce Kaplan z Králík. Nedaleko bývalého hraničního přechodu se nachází prodejna s cukrovinkami a alkoholem paní Naděždy Fišerové z Dolní Lipky Po vstupu České republiky do Schenghenského prostoru 21. prosince 2007 byla na silničním hraničním přechodu zrušena celnice. Její budovu od města kupují manželé Byczek, vlastnící nedalekou restauraci Byczy róg v Bobošově, kteří ji přebudovávají na ubytovnu. V Dolní Lipce také sídlí Knihařství a nakladatelství Arnošta Juránka.
Školská zařízení tu chybí, ale v bezprostřední blízkosti katastru, za Tichou Orlicí, se nachází Střední odborné učiliště opravárenské Králíky.
Také Dolní Lipka vznikala v 16. století. Původní zástavba se nejprve soustředila kolem dolního toku Lipkovského potoka, kde také stojí kostelíček Panny Marie královny míru z r. 1841 (dnes užívající i původní název Panny Marie utěšitelky nemocných) a staré zemědělské usedlosti. Především poválečná výstavba se však soustředila blíže k Tiché Orlici, která tvoří jižní hranici katastru, do míst u vlakového nádraží a hlavní silnice do Králík. Právě sem se také přesunulo centrum života obce. Ke společenskému setkávání slouží obecní klubovna v bývalém areálu stavebnin. Vedle osadního výboru zde svou činnost vyvíjí také Divadelní soubor Lipka. Skupina dobrovolníků a místní osadní výbor, ve spolupráci s městem Králíky, se zasloužila o obnovu zpustlého původního německého hřbitova za kostelíčkem, který v roce 1894 založil na svých pozemcích tehdejší starosta Dolní Lipky pan Peter Prause. V současné době se jedná o pietní místo, kde jsou uloženy ostatky původních obyvatel vesničky z dob předválečných.
Dolní Lipka je napojena na králický vodovodní řad podél silnice I. třídy Králíky – hraniční přechod, s vodním zdrojem na Dolní Hedeči. Severovýchodní část vsi je stále odkázána na vlastní studny. V nové zástavbě u nádraží je jen místní kanalizační síť. Většina obývaných domů má jen vlastní jímku nebo domovní čistírnu odpadních vod. Celá obec je elektrifikována a nemovitosti jsou napojeny na pevnou telefonní linku.
Od roku 2000 užívá Dolní Lipka vlastních symbolů. Prapor s poměrem stran 3:2 je tvořen dvěma stejně širokými vodorovnými pruhy – horním bílým a spodním zeleným. Uprostřed je umístěn stylizovaný lipový list, který je negativně rozdělen v linii pruhů na horní zelenou polovinu a spodní bílou. Zelený pruh symbolizuje dolnolipecké louky a pastviny, bílý zimní zasněžené pláně. List symbolizuje lipovou nivu, která dala vesnici jméno, jeho dělení pak starou a novou část vsi. Znak je odvozen od praporu. Dne 3. června 2013 vzalo užívání symbolů na vědomí Zastupitelstvo města Králíky a dne 6. 7. 2013 jej na slavnosti v Prostřední Lipce posvětil králický farář P. Mgr. Pavel Plíšek.
Svou samostatnost ztratila Dolní Lipka v roce 1974, kdy se stala integrovanou obcí města Králíky.
Text a foto: Arnošt Juránek
Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky