Dolní Hedeč | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Dolní Hedeč
Rozloha: 383,0574 ha
Součástí katastru obce je poutní místo Hora Matky Boží (tzv. Kopeček)
Počet obyvatel k 1. 1. 2011: Dolní Hedeč - 103, Kopeček - 1
Počet domů s číslem popisným: 71
Počet staveb s číslem evidenčním: 1
Osadní výbor: Ludmila Podzimková - předseda, členové - Josef Vašina, Hana Sotonová, Pavel Sotona, Jaroslav Martinec
e-mail:   
dolni.hedec@seznam.cz
Dolní Hedeč (něm. Nieder Heidisch) je svou rozlohou nejmenší králickou vesnicí. Zástavbou je přímo napojena na město Králíky, odkud se vine podél Hedečského potoka nejprve na východ a poté obloukem k jihu. Dopravní páteří je silnice č. III/31220, vedoucí z Králík do Horní Orlice. Z ní odbočuje na křižovatce u bývalé školy místní komunikace k poutnímu místu na Hoře Matky Boží, k němuž také vede přímo z města i pěší cesta lipovou alejí. Ve vsi jsou čtyři autobusové zastávky, nejbližší železniční stanice je v Králíkách.
Zdejší podniky jsou orientovány na zemědělské hospodaření - Podzimkovi, Jaroslav Martinec, Štogrýn; rybníky a chov ryb tu provozuje Milan Martinec - nebo na služby spojené s cestovním ruchem - Penzion Kačenka a Poutní dům. V obci je velké procento rekreačních objektů, přímo na poutním místě je prodejna církevních předmětů a suvenýrů, chybí tu však obchod i školská zařízení.
Dolní Hedeč byla založena v 16. století. V historii proslula řezbářstvím a výrobou varhan. Svou samostatnost ztratila v roce 1945, kdy zde již nebyl založen poválečný národní výbor. Od této doby je integrovanou obcí města Králíky.
Dominantou vesnice, ale i celého Králicka, je poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie. V letech 1696-1700 jej na místě, kam směřovala dětská procesí z Králík, nechal postavit královehradecký biskup Tobiáš Jan Becker. V roce 1710 byla dokončena stavba kláštera servitů, které později vystřídali redemptoristé. V roce 1950 se stalo toto místo, z nařízení komunistů, internačním táborem pro řeholníky. Od roku 1960 až do nedávné doby zde působila kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie. Dnes se o poutní kostel starají opět redemptoristé. Návštěvníkům je volně přístupný nejen on, ale i přilehlé ambity s celou řadou církevních i historických památek. Při cestě lipovou alejí se poutníci setkají s několika kapličkami, renovovanými za přispění nadace pana Franze Jentschkeho Hora Matky Boží.
K vyhledávaným místům patří i nová rozhledna na vrcholu Val (788,5 m n. m.). Nejen z ní, ale také od poutního kostela, se návštěvníkům naskýtá neopakovatelný výhled do celého kraje, na horské hřebeny masivu Králického Sněžníku, Orlických hor, Suchého vrchu, Jeřábu a Hrubého Jeseníku.
Text a foto: Arnošt Juránek
Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky