Dolní Boříkovice | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Dolní Boříkovice
Rozloha: 1 022,6470 ha
Součástí katastru obce je osada Horní Boříkovice
Počet obyvatel k 1. 1. 2011: Dolní Boříkovice - 185, Horní Boříkovice - 4
Počet domů s číslem popisným: 127
Počet staveb s číslem evidenčním: 2
Osadní výbor: předseda - Martin Macan, členové - Oldřich Myška, Jan Halbrštát
e-mail:   dolni.borikovice@seznam.cz
Co do velikosti území i počtu obyvatel jsou Dolní Boříkovice (něm. Nieder Ullersdorf) největší králickou vesnicí. Rozkládají se asi 5 km jihozápadně od Králík, podél Boříkovického potoka, vlévajícího se do Tiché Orlice, která tvoří severní hranici katastru. Obcí prochází silnice č. III/04314 od křižovatky v Dolní Lipce do Červené Vody. Jsou zde čtyři autobusové zastávky, pátá v Horních Boříkovicích. Nejbližší železniční stanice je ve 2 km vzdálené Dolní Lipce.
Nejvýznamnějšími podniky jsou firma ZOBOR, s. r. o., truhlářství Oldřicha Myšky a soukromí zemědělci Jiří Bednář, Josef Starý a Milan Dostálek. V obci je prodejna smíšeným zbožím Radmily Šverákové, kavárna Motosportklubu Dolní Boříkovice, několik menších ubytovací zařízení a fotbalový stadion TJ Sokol Boříkovice. Chybí tu základní i mateřská škola. V Dolních Boříkovicích působí sbor dobrovolných hasičů, využívající požární zbrojnici z r. 1969 a pečující o požární nádrž ve středu obce. Východně od vesnické zástavby se nachází sanovaná skládka TKO založená v letech 1988-89, v jejíž blízkosti je dnes skládkován inertní materiál. V horní části obce, kde se zástavba stáčí podél pramenů Boříkovického potoka k Suchému vrchu, stojí kravín Rolnické společnosti, s. r. o., Červená Voda.
Dolní Boříkovice byly založeny počátkem 16. století na nejvýznamnější staré obchodní a vojenské cestě kraje. Celně se tu odbavovaly vozy směřující z Moravy do Kladska. Svou samosprávu měly Dolní Boříkovice do roku 1975, kdy byly připojeny ke Králíkám.
Dominantou vsi je kostel Povýšení svatého kříže s přilehlým hřbitovem, postavený na náklady obce v roce 1706, v r. 1818 rozšířen a r. 1869 povýšen na farní. V sousedství stojí fara z r. 1871, která dnes již neslouží svému účelu, protože farnost Dolní Boříkovice je spravována z Králík. Před vchodem do kostela stojí klasicistní kříž z r. 1816. V centru obce se nachází bývalá školní budova z r. 1867. K významným drobným sakrálním památkám patří rovněž socha sv. Jana Nepomuckého a Kalvárie u staré hasičské zbrojnice.
Katastrem Dolních Boříkovic prochází pásmo těžkého i lehkého opevnění. U kostela je volně přístupný srub K-S18, pod tvrzí Bouda, na stejnojmenné kótě, se nachází ještě pevnostní objekty K-S19 a K-S20.
Od roku 1965 je trvalou součástí katastru obce osada Horní Boříkovice (54 ha), ležící asi 1,5 km jižně. Dnes čítá jen deset obytných a rekreačních stavení. Při silnici stojí nově rekonstruovaná kaplička.
Text a foto: Arnošt Juránek
Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky