Činnost odboru | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Činnost odboru

  • Obecní živnostenský úřad - vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako obecní živnostenský úřad podle zákona o živnostenských úřadech
  • CzechPOINT - vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
  1. Výpis z Rejstříku trestů
  2. Výpis z katastru nemovitostí
  3. Výpis z veřejného rejstříku (např. obchodní rejstřík)
  4. Výpis z bodového hodnocení řidiče
  5. Datové schránky
  • Vidimace a legalizace - ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravost podpisu
  • Evidence zemědělského podnikatele - vede evidenci zemědělského podnikatele, vydává osvědčení o zápisu do evidence zem. podnikatele, provádí změny a vyřazuje z evidence zem. podnikatele

 

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky