Červený Potok | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Červený Potok
Rozloha: 504,5111 ha
Součástí katastru obce je osada Horní Hedeč
Počet obyvatel k 1. 1. 2011: Červený Potok - 85, Horní Hedeč - 13
Počet domů s číslem popisným: 46
Počet staveb s číslem evidenčním: 1
Osadní výbor: předseda - Ing. Petr Marek (Červený Potok 20), členové -  Stanislav Hetflajš, Jaroslav Brych
e-mail:   cerveny.potok@seznam.cz
Červený Potok (něm. Rothfloss) se rozkládá asi 3 km severovýchodně od Králík v údolí potoka, který dal obci jméno. Vesnicí prochází páteřní silniční komunikace č. II/312 Králíky - Hanušovice, z níž v centru odbočuje silnice č. III/31227 do Dolní Moravy. Katastrem obce je vedena také železniční trať č. 025 Hanušovice - Dolní Lipka. Červený Potok má svou vlastní železniční stanici, dvě autobusové zastávky a polní letiště.
Nejvýznamnějšími podniky jsou manipulační sklad a pila Hanušovické lesní, a. s., Hanušovice, dále pak dílny pana Dolečka, autodoprava Imricha Tótha, soukromé zemědělské hospodářství Františka Pařízka a rybárna a rybník pana Adama na tzv. bývalém družstevním (nebo též novém či Růžičkově) mlýně. V obci je mateřská škola (ředitelka Drahoslava Kholová), kterou využívají nejen děti z Červeného Potoka, ale i z jiných míst Králicka a především obce Dolní Morava, která vlastní předškolní zařízení nemá. V obci je jedno ubytovací zařízení, ale žádná prodejna.

Nejstarší historie Červeného Potoka je věrně zachycena v zachované kronice z let 1836-1937, jejíž překlad je uložen v králickém městském muzeu. Vesnice byla založena v 16. století. Do roku 1960, kdy se stala integrovanou obcí města Králíky, měla obec vlastní samosprávu.
Dominantou obce je farní kostel Navštívení Panny Marie z roku 1787, který je památkově chráněn a k němuž přiléhá místní hřbitov. Objekt fary dnes již neslouží svému původnímu účelu, protože farnost (do níž patří také vsi Dolní a Horní Morava) je spravována z Králík. K drobným kulturním památkám patří misijní kříž a rekonstruovaný pomník padlým z 1. světové války u kostela, pískovcový mariánský sloup u čp. 7 z 18. století.
Katastr obce protíná linie těžkého opevnění z let 1938-39. Volně přístupné jsou pevnostní objekt K-S6, K-S7, v blízkosti železniční stanice pak muzeum opevnění v K-S8 "U Nádraží". Ves je také východištěm k pevnostním muzeím K-S5 "U Potoka", přístupnému ze silnice na Dolní Moravu a nad obcí na vrchu Veselka (718,2 m n. m.) K-S12b "Utržený".
Nedílnou součástí jeho katastrálního území je osada Horní Hedeč, v těsném sousedství osady Zlatý Potok, založená na pozemcích panského dvora v první polovině 18. století. Ještě v roce 1930 tu žilo 95 lidí. Dnes je ves z větší části zbořena a tvoří ji pouze dva obytné domy, jeden rekreační objekt a hospodářské stavení kravína manželů Zippeových.
Text a foto: Arnošt Juránek
Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky