Autem po Králicku | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Autem po Králicku

Pastvinská přehrada
43 m vysoká přehrada zadržuje vodu v délce 8 km. Asi 1 km pod hlavní hrází se nachází vyrovnávací vodní nádrž Nekoř. Nad hrází na pravém břehu řeky stojí zbytky zříceniny neznámého hradu „Vejrov“. Břehy nádrže s několika kempy a tábořišti poskytují ideální podmínky pro rekreaci, vodní sporty a rybolov.
*Příjezd: Králíky – Dolní Lipka – Lichkov – Mladkov – Pastviny (17 km).

Zemská brána
Divoká Orlice, která dosud tvoří hraniční řeku, náhle mění svůj směr a vstupuje celým svým tokem na naše území, kde si svým dravým proudem prohloubila romantický zářez v rulových skalách. V letech 1900 - 1903 byla v tomto místě řeka překlenuta mostem postaveným italskými staviteli, který byl příznačně nazván „Zemská brána“.
Romantický pěší výlet po naučné stezce začíná nedaleko Klášterce nad Orlicí a na délce asi 3 km má 22 zastavení věnovaných přírodě a pohraničnímu opevnění.
*Příjezd: Králíky – Mladkov – Pastviny – Klášterec nad Orlicí (20 km).

Kunvald
Roku 1457 zde bratr Řehoř založil Jednotu bratrskou, jejímž úkolem bylo očištění církve a pravý křesťanský život v lásce. Sbor Jednoty bratrské býval v domě č. 238, ve kterém se nyní nachází muzeum. J.A. Komenského a Jednoty bratrské. Domek je typickým představitelem zdejší lidové architektury. V jeho blízkosti stojí pomník Jana Amose Komenského.
*Příjezd: Králíky – Mladkov – Žamberk – Kunvald (31 km).

Žamberk
Chloubou města vždy býval zámek (nyní účelově využit), jeho součástí je kaple Nanebevzetí Panny Marie, kde se dodnes konají komorní koncerty. Za prohlídku stojí rozsáhlý zámecký park, který byl zřízen koncem 19. století v anglickém stylu. Zde se nacházela hvězdárna, kde roku 1858 působil dánský hvězdář Theodor Brorsen. V bývalé budově Kateřinského špitálu na západním okraji města sídlí Městské muzeum. Poblíž muzea se rozkládá unikátní židovský hřbitov. V místní části Helvíkovice stojí rodný dům Prokopa Diviše s modelem prvního vynálezcova bleskosvodu. Letecký klub nabízí vyhlídkové lety nad Žamberkem a okolím. 
*Příjezd: Králíky – Mladkov – Pastviny -Žamberk (26 km).

Letohrad
Město v malebném podhůří Orlických hor. Dominantou je zámek s expozicí původního mobiliáře a obrazovou galerií malířů Umlaufových a Alfonse Muchy. V Městském muzeu se nachází originální sáně, na kterých císař Napoleon prchal v roce 1812 z Ruska. Muzeum řemesel - zajímavé expozice tvoří více než 30 uměleckých dílen jednotlivých řemesel převážně z doby 1890 – 1930 na ploše 480 m jako např. vodní mlýn, zpracování lnu, kovář, paramentář a jiné. Muzeum je svým obsahem i uspořádáním unikátní v České republice.
*Příjezd: Králíky – Mladkov – Jablonné nad Orlicí  - Šedivec - Letohrad (30 km).

Lanšperk
Hrad stojí na skále nad údolím řeky Tiché Orlice, byl založen v 2. polovině 13. století z pověření Přemysla Otakara II. Postupem času se Lanšperk stal střediskem rozsáhlého panství. Roku 1622 je hrad uveden jako pustý a zkáza byla dokonána v průběhu 18. století, kdy zřícenina hradu sloužila jako zdroj materiálu pro stavby v okolních vsích.
*Příjezd: Králíky – Mladkov – Jablonné nad Orlicí  - Šedivec - Letohrad – Dolní Dobrouč - Lanšperk (40 km).

Potštejn
Letovisko v údolí Divoké Orlice, připomíná se r. 1287. Městečko vzniklo v podhradí gotického hradu, jehož osudy sdílelo až do pol. 17. století, kdy byl hrad již pustý. V roce 1339 byl hrad po dobytí rozbořen a zabrán Karlem IV. V I. 1346 – 1355 znovu postaven a roku 1495 prodán Pernštejnům. V 17. století zpustl. Hrad a zámek v městečku jsou dějištěm povídky A. Jiráska „Poklad“.
*Příjezd: Králíky – Mladkov – Žamberk – Vamberk - Potštejn (50 km).

Jablonné nad Orlicí
Historický střed města byl prohlášen městskou památkovou zónou. Významnými památkovými objekty jsou hotel Černý medvěd - roubené selské stavení s pavlačí a pizzerie Srdíčko - roubený patrový  dům  z  konce  18.   století.  V  nově  zrekonstruovaném  patrovém měšťanském domě čp. 30 sídlí pamětní síň s expozicí o historii města a místním rodáku Petru Figulu Jablonském (zeť a nejbližší spolupracovník J. A. Komenského). Za městem ve směru na Orličky se nachází romantické skalnaté údolí Orličského potoka s větším množstvím umělých jezírek – poldrů.
*Příjezd: Králíky – Mladkov – Jablonné nad Orlicí (22 km).

Štíty
Město se proslavilo v době nedávno minulé areálem Acrobat Park, který vybudoval olympijský vítěz v akrobatickém lyžování Aleš Valenta. Acrobat Park je největším letním skokanským areálem v Evropě. Své schopnosti si návštěvníci mohou vyzkoušet na můstcích nejrůznějších výšek pod dohledem zkušených instruktorů.
*Příjezd: Králíky – Červená Voda – Štíty (16 km).

Velké Losiny
Oblíbené lázně nedaleko Šumperka se sirnými prameny a termálním koupalištěm. Dominantou města je renesanční zámek ze 16.století se zámeckou obrazárnou (přehlídka děl italského, vlámského a holandského malířství 17. a 18. stol.), žerotínskou zbrojnicí, souborem pistolí a pušek a velkým zámeckým parkem. Při hlavní silnici se nachází areál staré papírny, v jehož části je dnes umístěno papírenské muzeum. Papírna byla založena na sklonku 16. století. Je to nejstarší nepřetržitě pracující papírna ve střední Evropě. Zde se vyrábí papír ručně.
*Příjezd: Králíky – Červená Voda – Šumperk – Velké Losiny (50 km).

Hanušovice
Město se zviditelnilo zejména svým proslulým pivovarem. Vybudoval ho již v roce 1874 mladý sládek Josef Mullschitzký. Dnes patří k první desítce největších pivovarů v ČR.
*Příjezd: Králíky – Červený Potok – Hanušovice (17 km).

Autor: Lukáš Král
Městské muzeum a
Informační centrum Králíky
Velké náměstí 365, 561 69 Králíky,
tel. + 420 465 631 117
e-mail:
info@muzeumkraliky.cz, http://www.muzeumkraliky.cz
Provozní doba: Út-So 9.00-11.30, 12.30-16.00
Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky