Králíky - oficiální stránky města

Najdete nás také na Facebooku

ZASÍLÁNÍ NOVINEK

Regionální předpověď počasí

Počasí

Agenda

Aktivní odkazy na projednávané územní plány, vydané územní plány, územně analytické podklady, dokumenty na úřední desce, tiskopisy a kontakty jsou zobrazeny v levé části stránky v navigačním panelu.

 

1. Odbor územního plánování a stavební úřad v oblasti samostatné působnosti.
a) zajišťuje pořizování, projednávání a předkládá materiály pro schvalování územně plánovací dokumentace města podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řadu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
b) v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací dává vyjádření k záměrům investorů v územním řízení, vyjadřuje se též k prodeji, směně či nákupu pozemků města, k dělení či scelování pozemků a ke změně druhu pozemků na území města,
c) připravuje podklady pro rozhodování orgánů města o názvech částí města, ulic a veřejných prostranství,
d) v oblasti samostatné působnosti rozhoduje o označování budov čísly podle § 31 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

2. Odbor územního plánování a stavební úřad vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností
a) na úseku územního plánování podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (pořizování územních plánů, regulačních plánů a územně plánovacích podkladů na žádost obce z příslušného správního obvodu),
b) vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako obecný stavební úřad podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a správních deliktů,
c) projednává a rozhoduje ve věcech přestupků podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
d) POV - program obnovy venkova

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky