Adventní jarmark | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky městaMěsto Králíky realizuje projekt s názvem Adventní jarmark, registrační číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000424. Cílem projektu je posílit regionální identitu obyvatel v česko-polském pohraničí prostřednictvím uchovávání a rozvíjení místních tradic a zvyků a ochrany společného kulturního dědictví. Obsahem projektu je seznámit občany s vánočními tradicemi a zvyky na druhé straně hranice a oslavit dobu adventu.

 

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

 

Harmonogram projektu:

Zahájení projektu: 01.11.2016     
Realizace projektu: 01.11.2016 – 31.01.2017
Ukončení projektu: 31.01.2017
Název projektu: Adventní jarmark
Operační program: Program Interreg V-A Česká republika – Polsko
Priorita: Prioritní osa 4 – Spolupráce institucí a komunit

 

 

 

 

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky