Vodní hospodářství | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Vodní hospodářství

A044 - vodní zdroj povrchové , podzemní vody včetně ochranných pásem

A067 - technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma

A068 - vodovodní síť včetně ochranného pásma

A069 - technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod  včetně ochranného pásma

A070 - síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma


 

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky