Králíky - oficiální stránky města

Najdete nás také na Facebooku

ZASÍLÁNÍ NOVINEK

Regionální předpověď počasí

Počasí

Územní studie Králíky, na Výsluní

Cílem územní studie je ověřit možnosti využití řešeného území tj. zastavitelné plochy „plochy smíšené obytné – městské“ (Sm-1) vymezené Územním plánem Králíky. Územní studie stanovuje podmínky pro rozhodování v území, zejména umístění a prostorové uspořádání staveb, řešení veřejné infrastruktury (dopravní a technické infrastruktury, veřejného prostranství) a řešení zeleně.

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky