Územní studie Králíky, na Výsluní | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Územní studie Králíky, na Výsluní

Cílem územní studie je ověřit možnosti využití řešeného území tj. zastavitelné plochy „plochy smíšené obytné – městské“ (Sm-1) vymezené Územním plánem Králíky. Územní studie stanovuje podmínky pro rozhodování v území, zejména umístění a prostorové uspořádání staveb, řešení veřejné infrastruktury (dopravní a technické infrastruktury, veřejného prostranství) a řešení zeleně.

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky